Zaproszenie dla zespołu Design w terenie!

Adam Markowski, zastępca wójta gminy Mstów:

Z projektem „Design Silesia” zetknąłem się po raz pierwszy w trakcie spotkania, które zorganizowano w Rondzie Sztuki jesienią ubiegłego roku. Zabiegałem wtedy o to, aby w myśleniu o designie, nie zapominać o terenach wiejskich, ponieważ w wielu wystąpieniach pojawiało się sformułowanie „design miejski”. Tymczasem miasta jako duże „organizmy”, zasobne finansowo, mają większe możliwości korzystania z dobrych usług projektowych. Znacznie trudniej o indywidualne podejście projektowe do przestrzeni publicznej w gminach wiejskich, dlatego bardzo ucieszyła nas informacja, że to właśnie w naszej gminie zagości „Design w terenie!”.

Tereny wiejskie, na które trwa duży napór nowych mieszkańców pochodzących z miast, potrzebują wsparcia w postaci fachowej dorady projektantów przestrzeni publicznej. Myślę że wybranie nas może spowodować zmianę myślenia - zauważalnych kompleksów mieszkańców wsi (jesteśmy ze wsi - jesteśmy gorsi)

Jakie są oczekiwania gminy?

Mamy nowe tereny rekreacyjne dające możliwość ich obudowania ciekawą infrastrukturą. Innym tematem są stare tereny typu kompleksu zabytkowych kamiennych stodół wymagających rewitalizacji. Zobaczymy czy projektanci zobaczą potencjał w tych miejscach.