Wernisaż

We wtorek, 18 października, o godzinie 16.00 na rynku w gminie Mstów odbył się wernisaż warsztatów projektowych „Design w terenie!”.

„Design w terenie!” to warsztaty, których jednym z założeń jest włączenie mieszkańców w projektowanie przestrzenie publicznej danej gminy. Dlatego też wystawa prezentująca efekty warsztatów pokazana została w samym centrum miasta - na mstowskim rynku - przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Tym wydarzeniem rozpoczęto społeczną dyskusję nt. przestrzeni publicznej w gminie Mstów. Ma być to bodziec do podjęcia konkretnych działań przez władze gminy przy czynnym udziale mieszkańców.

Wernisaż swoją obecnością zaszczycił Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, władze gimy oraz mieszkańcy.

Zgromadzonych gości przywitali i wprowadzili w tematykę i założenia warsztatów: koordynator projektu „Design Silesia II” z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz jednocześnie Prorektor ds. Studenckich z wyżej wspomnianej uczelni prof. ASP Wiesław Gdowicz, Wójt gminy Mstów Adam Jakubczak oraz zastępca wójta Adam Markowski.

Podczas wernisażu nie zabrakło również regionalnych akcentów. Dzięki czynnemu wsparciu mieszkańców gminy na rynku powstało stoisko, gdzie każdy z zwiedzających mógł się napić grzanego jabłkowego soku - produkowanego przez lokalnych sadowników.

Prowadzący warsztaty - dr Agnieszka Szóstek oraz dr Michał Stangel - powiedzieli kilka słów o ich przebiegu oraz zaprosili uczestników to zaprezentowania swoich projektów.

opinie ekspertów>>

więcej o wypracowanych koncepcjach>>

-----------------------------------------------------------------------------------

Wtorek | 18 października 2011

9:30 Przygotowanie wystawy prezentującej rezultaty warsztatów na Rynku w Mstowie

16:00 Wernisaż wystawy