Korzyści

Uczestnicy warsztatów mieli niepowtarzalną okazję pracować pod okiem znakomitych ekspertów: dr Agnieszki Szóstek - konsultantka User Experience i Design Thinking i dr Michała Stangela - urbanisty. Realizowane projekty są odpowiedzią na realne problemy i potrzeby jej mieszkańców, które zostały zdiagnozowane podczas wywiadów i rozmów z mieszkańcami oraz władzami Gminy. Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć w jaki sposób przeprowadzana jest analiza projektowa oraz jak na jej podstawie wyciągać wnioski i przejść od koncepcji do konkretnych rozwiązań.

Władze gminy natomiast mogły spojrzeć na sytuację gminy oczami projektantów. Mogli poznać obiektywną opinię na temat możliwości jej rozwoju. Wywiady prowadzone przez uczestników z lokalną społecznością dostarczyły wiele cennych opinii mieszkańców i informację na temat ich gotowości do zmian.

----------------------------------------------------

Niedziela | 16 października 2011

prace nad koncepcjami projektowymi