Charakter warsztatów Design w terenie

Jakość przestrzeni publicznych w województwie śląskim nadal wymaga wiele pracy.

Dlatego wszelkie inicjatywy, które pobudzają dyskusję na ten temat, budzą świadomość, uświadamiają problem są ważne dla rozwoju lokalnych społeczności.

Rezultaty warsztatów nie dają możliwości natychmiastowej zmiany, ale stanowią bardzo dobry początek. Przeprowadzana podczas warsztatów analiza oraz wypracowane wstępne koncepcje projektowe pokazują potencjał gminy i kierunki jej rozwoju co w przyszłości może zmienić gminę, jeśli jej władze będą kontynuować dalej ten temat.

Podczas warsztatów wytworzyła się niezwykła atmosfera, która udzieliła się zarówno uczestnikom warsztatów, którzy pracowali do późnych godzin, jak również samym mieszkańcom. Możliwość wspólnej dyskusji o tym co jest bliskie Mstowianom dała nie tylko projektantom informacje do dalszej pracy, ale również zmieniła nastawienie samych mieszkańców, którzy uwierzyli, że ich gmina może się zmienić. Zaproponowana formuła warsztatów uwzględniająca ich miejsce, wykłady otwarte, konsultacje ma ogromne oddziaływanie i pozwala projektantom na doświadczanie miejsca, poznawanie jego mieszkańców i wytworzonych relacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota | 15 października 2011

9:30 praca w grupach - opracowanie alternatywnych rozwiązań

12:00 konsultacje rozwiązań z mieszkańcami

19:00 prezentacja i konsultacje z ekspertami koncepcji projektowych