Wybór ekspertów

Zespół „Design w terenie!" poprowadziło dwóch znakomitych ekspertów:

Michał Stangel, urbanista, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, prowadzi pracownię projektową ARCA w Gliwicach (informacje o ekspercie)

oraz

Agnieszka Szóstek, konsultant User Experience i Design Thinking, pracownik naukowy, założycielka Laboratorium Interaktywnych Technologii przy Ośrodku PrzetwarzaniaInformacji w Warszawie (informacje o ekspercie)

Interdyscyplinarny zespół ekspertów pozwolił szerzej spojrzeć na problemy i oczekiwania wybranej gminy i jej mieszkańców oraz umożliwił uzyskanie interesujących rezultatów. Doświadczenia Agnieszki Szóstek w projektowaniu zorientowanym na użytkownika zdobyte podczas pracy w firmach Philips, Oce Technologies i Google oraz w Laboratorium Interaktywnych Technologii przy Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie pozwoliły na przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb miszkańców poprzez włączenie ich w proces projektowy. Michał Stangel wsparł zespół jako architekt zajmujący się problematyką rewitalizacji miast i zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz współautor planów miejscowych, koncepcji zespołów mieszkaniowych oraz opracowań związanych z rozwojem turystyki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piątek| 14 października 2011

9:30 Praca w grupach tematycznych.

Opracowanie dwóch alternatywnych koncepcji rozwiązań dla dwóch lub trzech pierwszych ustalonych w

hierarchii problemów.

13:00 Zwiedzanie fabryki Demar (link - Mstów - dzień 3)

14:30 Opracowywanie koncepcji projektowych - praca w grupach tematycznych

19:00 Prezentacja wypracowanych koncepcji