Dlaczego Mstów?

Obrady Jury Design w terenie! - wybór gminy.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. , w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, odbyło się posiedzenie Jury „ Design w terenie!” mające na celu wybór gminy, w której będą odbywać się warsztaty projektowe „Design w terenie!” W wyniku przeprowadzonego naboru, za pośrednictwem strony www.design-silesia.pl otrzymano 8 zgłoszeń.

Jury Design w terenie! wybrało zgłoszenie Gminy Mstów do udziału w projekcie.

Jury przede wszystkim przekonał opis zawarty w formularzu zgłoszeniowym:

„Bardzo atrakcyjna, jurajska gmina bezpośrednio sąsiadująca z Częstochową. Bogata historia, ciekawe obiekty architektoniczne, piękny teren wokół rzeki Warty, przepływającej przez gminę to atuty gminy. „Diziajnersko" to teren dziewiczy co myślę, że stanowi ciekawe wyzwanie

(fragment formularza zgłoszeniowego gminy) oraz fakt, ze władze gminy aktywnie uczestniczą w organizowanych przez DESIGN SILESIA wydarzeniach

Problemy związane z rozwojem gminy, organizacją przestrzeni publicznej, napływem nowych mieszkańców są ważnymi zagadnieniami z którymi boryka się Gmina Mstów. Te elementy oraz ogromny potencjał gminy przeważył o pozytywnej decyzji jury.

------------------------------------------------------------------

Czwartek | 13 października 2011

9:30 Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów - prezentacja zebranych informacji.

10:30 Tworzenie wizji projektowej(uczestnicy dzien2) (wyznaczenie obszarów do dalszej analizy):

1)Tworzenie wizji negatywnej (przyczyny i skutki niepowodzenia)

2) Jakie kroki należy wykonać do spełnienia wizji?

3) Wyznaczenie mocnych i słabych stron gminy

4) Design Manifesto

5) Stworzenie wizji oraz określenie dwóch do trzech filarów jej realizacji

Zespół Design w terenie! wraz z przedstawicielami gminy

12:30 Podział uczestników na grupy tematyczne. Przygotowanie ankiet - formularz obserwacji miejsca.

13:00 Przeprowadzenie ankiet z mieszkańcami.

17:00 Wykłady | Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie

Przestrzeń publiczna: wyzwanie czy zamieszanie? | dr Andrzej Sobaś – Prodziekan Wydziału Projektowego ASP Katowice, kierownik Pracowni Projektowania Ergonomicznego

Stymulowanie zmian rozwoju społecznego – przyczyny, rozwiązania, skutki. | dr Justyna Kucharczyk – kierowniczka Pracowni Projektowania Systemów Informacji wizualnej

18:00 Dyskusja – podsumowanie drugiego dnia warsztatów.