Idea

"Design w terenie!" wspólna przygoda z designem.

Projektanci w śląskich gminach zmieniają jakość przestrzeni publicznej.

Przestrzeń publiczna jest bardzo ważnym aspektem rozwoju miast i wsi. Nie należy lekceważyć dyskusji na temat jej jakości i wpływu ma na życie społeczności lokalnej.

Dobra organizacja transportu miejskiego, wysoka jakość, atrakcyjność oraz przede wszystkimi funkcjonalność elementów wyposażenia przestrzeni miejskiej, przestrzeni do rekreacji i wypoczynku, placów zabaw, czy budynków użyteczności publicznej podnoszą jakość życia mieszkańców, poprawiają samopoczucie i wpływają na ich zachowania. To z kolei może zwiększyć aktywność społeczną i zawodową mieszkańców, co przekłada się na gospodarczy i kulturalny rozwój regionu.

Design w terenie! to warsztaty, które podejmują powyższy problem. Grupa studentów pod kierunkiem dwóch ekspertów wyrusza do Gminy, która dostrzegła potrzebę pomocy ze strony projektantów i wyraziła chęć zmiany.

Jednym z głównych założeń programu warsztatów jest ich miejsce. Warsztaty odbywają się na terenie zaangażowanej w projekt gminy. Możliwość doświadczania danej przestrzeni, rozmowy z jej mieszkańcami pozwala lepiej poznać i zrozumieć źródła problemów.

Drugim ważnym założeniem warsztatów jest ścisła współpraca zespołu Design w trenie! z władzami gminy i jej mieszkańcami.

Przestrzeń publiczna jest bardzo pojemnym i wielowymiarowym pojęciem, spełnia wiele różnych funkcji, dlatego właściwe i pełne zdiagnozowanie problemów z nią związanych może być bardzo trudne. Tego zadania podjął się zespół Design terenie!, który gościł przez 7 dni (12 - 18 października 2011) w Gminie Mstów.

Zobacz co działo się podczas kolejnych dni wizyty zespołu Design w terenie oraz jakie rezultaty udało się uzyskać.

Środa | 12 października 2011

8:00 Wyjazd z Katowic | ul. Raciborska 37

10:00 Wykłady | Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie

Prezentacja projektu Design Silesia II | Barbara Szafir

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

Perspektywa socjologiczna w poznawaniu i badaniu społeczności lokalnych | dr Paulna Rojek – Adamek, dr Grzegorz Gawron (linki do biogramów), Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

12:30 Zwiedzanie Mstowa (link - dzień 1 Mstów) | Rozmowy z mieszkańcami (link do mieszkańcy dzien 1)

17:00 Wykład otwarty dla uczestników, mieszkańców i przedstawicieli władz gminy:

Ocena, programowanie i projektowanie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem metod warsztatowych | dr Tomasz Jeleński (linki do biogramu) Politechnika Krakowska Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

18:00 Sesja kreatywna z udziałem mieszkańców i przedstawicieli lokalnych władz.