Sobota, 25 marzec 2023, imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
A- A+

Remont drogi transportu rolnego w Siedlcu / 2022-11-23

Trwają prace, związane z remontem drogi transportu rolnego w Siedlcu. Jest to droga gminna, dojazdowa do pól. Użytkowana jest przez rolników, ponieważ prowadzi w rejon dużych obszarów rolnych. Od północy łączy się z istniejącą ul. Leśną w Siedlcu (odcinek o nawierzchni asfaltowej). Natomiast koniec ma połączenie z drogą dojazdową do ujęcia wodnego w obrębie m.Gąszczyk.

Stan przed inwestycją:
Istniejąca infrastruktura drogowa na tym odcinku nie była zadowalająca. Droga o nawierzchni z różnego materiału: rumoszu skalnego, kamienia, żużla i gruntu – bez rowów i poboczy.
Odcinek przewidziany do remontu posiadał głębokie wyboje i nierówności, które uniemożliwiały przejazd dla sprzętu rolniczego. Również w okresach opadów i roztopów przejezdność pojazdów mechanicznych stawała się niemożliwa.
siedlec

Przedmiot zamówienia: Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Siedlec (długość odcinka: 907,20 mb)
Zakres prac:
- korytowanie drogi (wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy);
- ścięcie i wykarczowanie miejsc zarośniętych gęstymi zagajnikami, krzakami i drzewami;
- usunięcie pni z korzeniami poza obręb budowy;
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 20 cm;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 5 cm;
- odwodnienie powierzchniowe zaprojektowanej drogi (spadkami poprzecznymi i podłużnymi);
- uzupełnienie ziemią przy obu stronach krawędzi drogi, wraz z wyprofilowaniem i ukształtowaniem terenu przylegającego;
- regulacja istniejącego uzbrojenia.

Wstecz