Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Andrzej Kubicki

ANDRZEJ KUBICKI  (13.XI.1896 - 15. VIII.1953)
andrzej-kubicki
ur. 13 listopada 1896 r. w Jędrzejowie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie w 1917 roku rozpoczął w nim pracę. Został też kierownikiem 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Sędziszowie. Po kilku latach pracy zmuszony był opuścić Sędziszów z powodu niespodziewanego konfliktu z miejscowym księdzem (który odmówił pogrzebu byłemu powstańcowi z 1863 roku). Komisja Dyscyplinarna przeniosła go do Mstowa na kierownika szkoły równorzędnej.

Andrzej Kubicki przyjechał do Mstowa w 1926 roku. Miał wtedy 30 lat. Najbardziej twórczy okres życia przypadło mu spędzić w pięknie położonej w zakolu Warty historycznej osadzie. Za pierwsze i najważniejsze zadanie uznał podniesienie poziomu nauczania.

W latach 1926 - 1948 był kierownikiem mstowskiej szkoły. Z wykształcenia polonista, natomiast z zamiłowania - historyk. W szkole uczył historii, języka polskiego i śpiewu. Andrzej Kubicki jako nauczyciel stosował w swej pracy pedagogicznej nowatorskie, jak na owe czasy, metody dydaktyczne. Wprowadził m.in. obowiązkowe dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne na dużej przerwie czy starannie zaplanowane apele dla młodzieży w największej sali. Zabiegał o to, ażeby w szkole w Mstowie byli zatrudnieni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach.

Szczególny nacisk kładł w niej na zaszczepienie w młodzieży zamiłowania do tradycji regionalnej i narodowej. Amatorsko zajmował się komponowaniem i pisaniem sztuk teatralnych. Wiele pamiątek po nim zachowało się w mstowskiej Izbie Regionalnej, obecnie znajdującej się ponownie w szkole podstawowej. Są tam m.in. fragmenty jego zapisków dotyczących pracy wychowawczej z mstowską młodzieżą, zapisy jego kompozycji, a także listy pisane w oświęcimskim obozie zagłady.
Przez lata swego pobytu w Mstowie zbierał okoliczne legendy oraz informacje dotyczące dziejów Mstowa. Na podstawie akt Urzędu Gminnego w Wancerzowie, dokumentów mstowskiego Urzędu Parafialnego, a także informacji encyklopedycznych spisywał kronikę, w której odnotowywał szczegółowo fakty historyczne związane z historią miejscowości – z którą był silnie związany emocjonalnie. Pracę nad kroniką przerwał pobyt autora w hitlerowskim obozie zagłady w Oświęcimiu. Po powrocie z obozu Kubicki dokończył swoją pracę.

Wszystkie poczynania Andrzeja Kubickiego brutalnie przerwała II wojna światowa. Za organizowanie tajnego nauczania w Dystrykcie Radomszczańskim i pomoc Żydom, został 22 lipca 1943 roku aresztowany przez Gestapo i zesłany do obozu w Oświęcimiu (otrzymał numer 154 206). Później był przeniesiony do obozów m.in. w Neuengamme, Sachsenhausen czy Malchow. Powrócił do domu 13 czerwca 1945 roku – wzruszające było powitanie go przez tłumnie przybyłych mieszkańców Mstowa.
Z zapałem wrócił do pracy, na nowo organizując życie mstowskiej szkoły. W 1946 roku utworzył w Mstowie gimnazjum. Pisał pamiętnik, pełnił też obowiązki urzędnika stanu cywilnego (ponieważ świetnie znał język rosyjski).
Jego zapał stopniowo gasiły zmienione po wojnie warunki i zarządzenia władz. Ci sami ludzie, co dawniej, a jednak inni…. W grudniu 1948 roku z żalem opuścił Mstów. Zaczął pracę w Częstochowie, w inspektoracie szkolnym. Zmarł 15 sierpnia 1953 roku, jest pochowany na cmentarzu w Jędrzejowie.
z-przeszlosci-Mstowa
__________________________
W wyniku reformy systemu oświaty w 1999 r. reaktywowano w Mstowie Gimnazjum (funkcjonowało do 2019r.). Rok później odbyła się oficjalna uroczystość Nadania Imienia Gimnazjum - Gimnazjum im. Andrzeja Kubickiego. Wielu ludzi było zdziwionych wyborem patrona. Kubicki to postać mało znana w Polsce, ale wiele znacząca dla Mstowa - i należy o tym pamiętać.

Opracował: Tomasz Gęsiarz (na podstawie książki „Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939 roku”, autor: Andrzej Kubicki)

Wstecz