Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

Dofinansowanie dla jednostek OSP / 2019-09-27

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Mstów złożyły wnioski i otrzymały dofinansowanie w ramach środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każda jednostka mogła starać się o kwotę 5.000,00 zł.
 

Ww. dotacje będą udzielane na podstawie przepisu art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i Prezesi mogli podpisać umowy w siedzibie Komendy Miejskiej PSP.

Stronami umowy o przyznanie dotacji są: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (działającego z upoważnienia Ministra) oraz dana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

5000-dla-OSP

Poprzez nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku, zostaną dofinansowane następujące wnioski OSP z terenu gminy Mstów:

OSP Jaskrów: zakup sprzętu (węże W-52, W-75), ubrań koszarowych, hełmów

OSP Mstów: zakup mundurów wyjściowych

OSP Mokrzesz: zakup sprzętu (węże, prądownica, rozdzielacz), hełmów, fantomu szkoleniowego

OSP Kuchary: zakup mundurów wyjściowych, nagłośnienia, remont motopompy

OSP Zawada: zakup sprzętu (węże strażackie), ubrań koszarowych, hełmów, butów

OSP Małusy Małe: zakup ubrań koszarowych dla drużyny pożarniczej, koszuli do mundurów, zakup laptopa i drukarki do celów szkoleniowych

OSP Krasice: zakup mundurów wyjściowych

OSP Małusy Wielkie: zakup ubrań koszarowych, mundurów wyjściowych, koszuli do mundurów, zakup projektora

OSP Kobyłczyce: zakup mundurów wyjściowych, koszul i krawatów do mundurów, czapek koszarowych

OSP Siedlec: zakup ubrań koszarowych, mundurów wyjściowych, t-shirtów, butów, czapek koszarowych

 

Więcej: https://osp.pl/artykuly/5000-dla-osp-zobacz-jak-wypelnic-wniosek-o-dofinansowanie-dla-twojej-jednostki,19018/

Wstecz