Niedziela, 20 czerwiec 2021, imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
A- A+

GMINA MSTÓW MA BUDŻET NA 2013 ROK


Budżet uchwaliła Rada Gminy.

Dochody gminy Mstów w 2013 roku - to 28 milionów złotych. Wydatki wyniosą 38 milionów złotych. Na inwestycje w budżecie gminy przeznaczono 17 milionów zł.

Najważniejsze inwestycje to:

  • budowa łącznika w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie – prawie 4 mln. zł.

  • budowa przedszkola w Wancerzowie (kontynuacja inwestycji) - 2 mln zł.

  • rozbudowa kanalizacji sanitarnej Kłobukowice – Kuchary – 7 mln zł.(inwestycja dofinansowa ze środków unijnych – 2 mln. zł.)

  • budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy – 200 tys. zł.

  • modernizacja placu targowego w Cegielni – 700 tys. zł ( dofinansowanie ze środków unijnych – 400 tys. zł.)

  • utwardzenie poboczy w Zawadzie ( kontynuacja inwestycji) – 400 tys. zł.

  • dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mstów – 350 tys. zł.

  • termomodernizacja budynku GOK- u we Mstowie – 900 tys. zł.

  • kontynuacja budowy ul. Spacerowej w Jaskrowie – 300 tys. zł.

  • termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Małusach Wielkich – 650 tys. zł.

Wstecz