Piątek, 18 czerwiec 2021, imieniny: Marka, Elzbiety
A- A+

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Dzień Godziny
 Poniedziałek 07.00 - 15.00
 Wtorek 08.00 - 16.00
 Środa 07.00 - 15.00
 Czwartek 07.00 - 15.00
 Piątek 07.00 - 15.00

 

Wójt przyjmuje interesantów:

Dzień Godziny
 Wtorek 12.00 - 17.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem)

 

Godziny otwarcia kasy Urzędu Gminy: Kasa Urzędu nieczynna

Dzień Godziny
 Poniedziałek 07.30 - 14.00
 Wtorek 08.30 - 15.00
 Środa 07.30 - 14.00
 Czwartek 07.30 - 14.00
 Piątek 07.30 - 14.00

 

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej (pokój nr 12):

Dzień Godziny
 Wtorek 12.00 - 16.00

 

Dzielnicowi Gminy Mstów (pokój nr 12):

Dzień Godziny
 Wtorek 10.00 - 12.00


 

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

  • Wójt Gminy przyjmuje we wtorki od 12:00 do 17:00
  • Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów codziennie w godzinach pracy urzędu

Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju nr 7 przez Panią Dorotę Smołucha specjalistę ds. obsługi Rady Gminy.


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mstowie zaprasza do bezpłatnego korzystania z

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą domową oraz członków ich rodzin

czynnego I i III piątek miesiąca w godz. 8.15 – 11.15

Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Gminy ul. Gminna 14 pokój nr 12

Celem działalności Punktu jest udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dla:

  • osób uzależnionych
  • osób współuzależnionych
  • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców
  • osób doznających przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc wobec członków rodziny
  • osób będących w kryzysie oraz zgłaszających inne problemy emocjonalne
Wstecz