Niedziela, 20 czerwiec 2021, imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
A- A+

Pozostałe

800-LECIE ZJAZDU BISKUPÓW W MSTOWIE

800-LECIE ZJAZDU BISKUPÓW W MSTOWIE
Trwają przygotowania obchodów 800-lecia zjazdu biskupów w Mstowie. Obchody przygotowują Kanonicy Regularni Laterańscy w klasztorze w Mstowie wraz z Urzędem Gminy. Odbędą się na początku czerwca. 1 czerwca rozpocznie się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mstów - miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość". W niedzielę 3 czerwca o godzinie 11.00 uroczystości zakończy suma pontyfikalna pod przewodnictwem ks. abp seniora Stanisława Nowaka.
 
Urząd Gminy Mstów włącza się w przygotowania obchodów 800- lecia zjazdu biskupów w Mstowie. Obchody przygotowują Kanonicy Regularni Laterańscy w klasztorze w Mstowie. Odbędą się na początku czerwca, Zjazd biskupów polskich w 1212 roku był ważnym wydarzeniem w dziejach Mstowa. Zwołał go arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz. Podczas uroczystości konsekrowano biskupa poznańskiego Pawła. W zjeździe uczestniczył m. in. kronikarz, dziejopisarz Wincenty Kadłubek.
Chcemy, by obchody 800-lecia zjazdu biskupów przyczyniły się do przypomnienia i popularyzowania wiedzy o Mstowie, a także wiedzy o długiej i wspaniałej historii klasztoru. Mstów to przecież jedna z najstarszych miejscowości regionu. Pierwszą informację o Mstowie można znaleźć w bulli Papieża Celestyna III z 1193 roku.
Jeszcze dopracowujemy program obchodów, rozmawiamy z zakonnikami oraz historykami i chcemy, by w przygotowania włączyli się mieszkańcy oraz przyjaciele gminy - podkreśla Adam Markowski zastępca wójta gminy Mstów.
 
ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 800-LECIA ZJAZDU BISKUPÓW POLSKICH W MSTOWIE.

Konferencja Naukowa "Mstów - miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość" uświetniła obchody 800-lecia zjazdu biskupów polskich w Mstowie. Program konferencji obejmował historię i dzieje Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich – jednego z najstarszych zakonów w Polsce, który w średniowieczu miał 2,5 tys. ośrodków i klasztorów m. in. w Krakowie, Czerwińsku i Wrocławiu. Podczas konferencji przedstawiono dzieje zakonu i klasztoru w Mstowie, przybliżono życie zakonne w Polsce na przełomie XII i XIII wieku. Przybliżono historię kościoła w Mstowie, jego budowę i architekturę, wystrój wnętrza oraz badania archeologiczne, które prowadzono w obrębie zespołu kościelno – klasztornego. Zaprezentowano archiwalia i dokumenty do dziejów klasztoru mstowskiego przechowywane m. in. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Archiwum Państwowym w Częstochowie i w Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.O współczesnym Mstowie mówił Adam Jakubczak wójt gminy Mstów, o oświacie Danuta Piekarska dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie, a badania archeologiczne przybliżyła archeolog Iwona Młodkowska – Przepiórkowska. Konferencja zgromadziła wybitnych naukowców z wielu ośrodków uniwersyteckich m,in. ks. prof. Waldemara Graczyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Annę Pobóg – Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Jolantę M. Marszalską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Władysława Wlaźlaka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwudniową Konferencję zorganizowali: Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce oraz Klasztor Kanoników Regularnych w Mstowie. Organizatorzy zapowiadają opublikowanie materiałów z konferencji . W przygotowanie obchodów 800-lecia zjazdu biskupów włączył się Urząd Gminy w Mstowie. Konferencja na tak wysokim, merytorycznym poziomie przyczyniła się do przypomnienia wiedzy o Mstowie oraz o długiej i wspaniałej historii klasztoru. Publikacja materiałów z konferencji pomoże ją popularyzować - podkreśla Adam Markowski zastępca wójta gminy Mstów. To była pierwsza konferencja naukowa poświęcona historii Zakonu Kanoników Regularnych w Mstowie i historii tych ziem. Szczególnie chcemy podziękować ks. prof. Kazimierzowi Łatakowi, który przygotował dwudniową konferencję, zaprosił uczestników z całej Polski i czuwał nad jej przebiegiem. Dziękujemy ks. wizytatorowi Marianowi Szczecinie za pomoc w przygotowaniu obchodów, a pani Danucie Piekarskiej dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie za gościnę. Dwudniowa Konferencja Naukowa "Mstów - miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość" rozpoczęła się w piątek 1 czerwca. Uczestniczyło w niej wielu mieszkańców gminy, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prezentowanych publikacji i wykładów. Uroczystości zakończyła, w niedzielę 3 czerwca, suma pontyfikalna pod przewodnictwem ks. abp. seniora Stanisława Nowaka.

 

Owocowo w Mstowie

Owocowo w Mstowie

Owocowo w Mstowie

ODBIÓR ODPADÓW KOMULANLYCH

OŚWIADCZENIE

Do Urzędu Gminy Mstów docierają informacje, że niektóre firmy wywożące śmieci zabierają mieszkańcom także pojemniki. Zdaniem Adama Jakubczaka wójta gminy Mstów takie działanie firm jest niezgodne z umowami, oraz obowiązującym prawem. Umowy obowiązują do końca czerwca i przed końcem miesiąca mieszkańcy nie powinni być pozbawieni pojemników na śmieci. Takie zachowanie firm może naruszać zbiorowe interesy konsumentów i stać się przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gmina dopiero od 1 lipca przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

 

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący na jej terenie powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz nieczystości podpisaną z firmą odbierającą odpady ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

pdf Instrukcja w sprawie złożenia deklaracji - odpady komunalne

pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości w Gminie Mstów na których zamieszkują mieszkańcy

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/250/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mstów

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/251/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

pdf UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY MSTÓW z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

pdf Wykaz firm wraz z określeniem rodzaju odbieranych odpadów

GMINA MSTÓW WITA PIELGRZYMÓW

GMINA MSTÓW WITA PIELGRZYMÓW

Tradycyjnie Pielgrzymka Warszawska swój 8 dzień pielgrzymowania na Jasną Górę kończy w Mstowie. 13 sierpnia pielgrzymi pokonują 19,5 km na trasie Święta Anna – Groby Pątnicze – Krasice – Źródła pod Mstowem – Mstów.

 

więcej

Informacje o wywozie śmieci

OŚWIADCZENIE

Do Urzędu Gminy Mstów docierają informacje, że niektóre firmy wywożące śmieci zabierają mieszkańcom także pojemniki. Zdaniem Adama Jakubczaka wójta gminy Mstów takie działanie firm jest niezgodne z umowami, oraz obowiązującym prawem. Umowy obowiązują do końca czerwca i przed końcem miesiąca mieszkańcy nie powinni być pozbawieni pojemników na śmieci. Takie zachowanie firm może naruszać zbiorowe interesy konsumentów i stać się przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gmina dopiero od 1 lipca przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

Plakat

2013_06_lipa_d.jpg

kliknij aby powiększyć

PORADNIK MEN „RODZICE, MACIE WYBÓR!”

PORADNIK MEN „RODZICE, MACIE WYBÓR!”

Jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej? Jakie prawa mają rodzice?
Między innymi na te pytania odpowiada poradnik MEN „Rodzice, macie wybór!”
pdf Poradnik dla Rodziców (PDF)

więcej