Wtorek, 25 luty 2020, imieniny: Wiktora, Cezarego
A+ A-

Projekty unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki logo-kapital-ludzki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARKING PRZY UL. TARGOWEJ W WANCERZOWIE / 2010-03-12

Rozstrzygnięty został przetarg na „Budowę parkingu z zielenią i małą architekturą oraz remont schodów wraz z budową oświetlenia parkingu i schodów” w Wancerzowie przy ul. Targowej (przy kościele). Wybranym wykonawcą jest firma Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp.j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko, która zaoferowała cenę (brutto z VAT) – 609 029,20zł za wykonanie tego zadania.

więcej

BUDUJEMY KANALIZACJĘ W WANCERZOWIE I CEGIELNI Z FUNDUSZY UNIJNYCH / 2009-10-22

Informujemy, że dzięki staraniom władz gminnych pozyskano środki finansowe i przystąpiono do realizacji projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Wancerzów i Cegielnia" o wartości 7 678 290,88 PLN.

więcej

WNIOSKI DO PROW ZŁOŻONE / 2009-04-21

WNIOSKI DO PROW ZŁOŻONE

14 kwietnia br. minął termin składania wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Mstów złożyła zgodnie z kryteriami jeden wniosek, a instytucja kultury jaką jest GOK również jeden.

więcej

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL / 2008-06-09

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL

W dniu 4 czerwca minął kolejny termin na składanie wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Tym razem można było składać wnioski do działania 8.2 infrastruktura oświatowa oraz 7.1.2 modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową .Do podziału w tych konkursach było:

więcej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASKROWIE GMINA MSTÓW / 2007-07-09

PROJEKT: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASKROWIE GMINA MSTÓW” NR 701200-150 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej

GMINA MSTÓW SYSTEMATYCZNIE KORZYSTA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ / 2007-07-09

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Mstów

Budowa kanalizacji w Jaskrowie była kolejną inwestycją w gminie finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku 2005 zakończono modernizację ulic w centrum Mstowa i jednocześnie rozpoczęto realizację projektu nr 701200-150 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaskrowie, gmina Mstów”.

więcej