Poniedziałek, 17 czerwiec 2019, imieniny: Laury, Marcjana, Alberta
A+ A-

Projekty unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki logo-kapital-ludzki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE / 2015-09-22

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie pt: „Drużyna Powiatu”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W MSTOWIE / 2015-09-14

logo_miir.jpg

Wójt Gminy Mstów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, 21 września 2015 r., w godzinach 8.30-11.30.


Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu.

więcej

DWA WNIOSKI OSP MSTÓW DOFINANSOWANE W PROJEKCIE "EKO-LOKALNIE" / 2015-08-09

2015-08-logo.jpg

W ramach przedsięwzięcia „EKO-LOKALNIE” dofinansowanie uzyskały dwa wnioski Ochotniczej Straży Pożarnej z Mstowa pn: „Bocian – odwieczny mieszkaniec Mstowa” oraz „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców Mstowa poprzez zakup sprzętu przeciwpowodziowego”.

Stosowne umowy zostały podpisane 6 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy w Mstowie.

więcej

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W CEGIELNI / 2015-08-09

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W CEGIELNI

2015-08-logo.jpg

W czwartek (06 sierpnia) w siedzibie Urzędu Gminy w Mstowie została parafowana umowa z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu na dofinansowanie modernizacji zbiornika wodnego w Cegielni - w ramach przedsięwzięcia „EKO-LOKALNIE”.

więcej

MSTOWSKI KLASZTOR PODŚWIETLANY NOCĄ / 2014-12-18

MSTOWSKI KLASZTOR PODŚWIETLANY NOCĄ

Najcenniejszy zabytek gminy Mstów jest podświetlony nocą.  Podświetlone są mury, część baszt, dzwonnica oraz osobnym reflektorem kopuły wież kościelnych.  Zewnętrzne oświetlenie mstowskiego klasztoru zostało włączone w niedzielę 14 listopada po mszy świętej w intencji wójta i radnych nowej kadencji. Uruchomieniu oświetlenia towarzyszył mini pokaz sztucznych ogni. Strażacy czuwali nad bezpieczeństwem pokazu.

więcej

UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MSTOWIE / 2014-10-23

UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MSTOWIE

W Mstowie przy Zespole Szkół otwarto kompleks sportowy. Pierwszą, profesjonalną infrastrukturę  do prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki: bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do soku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki nożnej.  Boisko do piłki nożnej o wymiarach 40 na 20 metrów ma nawierzchnię z trawy syntetycznej. Wokół boiska wybudowano  3 - torową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, a  skocznia  do skoku w dal i trójskoku ma rozbieg także z nawierzchnią poliuretanową.   Budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Mstowie zrealizowano w ramach projektu „Blisko boisko”. Inwestycja kosztowała 714 tys zł, wkład własny gminy to 323 tys zł, a dofinansowanie 394 tys zł.

więcej

DROGA TRANSPORTU ROLNEGO LATOSÓWKA – CEGIELNIA / 2014-10-20

DROGA TRANSPORTU ROLNEGO LATOSÓWKA – CEGIELNIA

Zakończyła się budowa drogi transportu rolnego Latosówka – Cegielnia.  Droga na odcinku o długości 1640 m  i szerokości 4 metrów ma nawierzchnię asfaltową.  Jest to ważna dla mieszkańców inwestycja, o którą od dawna zabiegali. Droga ułatwia dojazd do pól i skraca  połączenie między Latosówką a Cegielnią. Na budowę tej drogi gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie  ze środków budżetowych województwa śląskiego wynosi 328 tysięcy zł. Cały koszt to kwota 680 tys.

więcej

BUDOWA BOISKA I BIEŻNI W MSTOWIE / 2014-08-12

BUDOWA BOISKA I BIEŻNI W MSTOWIE

Dobiega końca budowa boiska do piłki nożnej, skoczni do skoku w dal oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Mstowie. To pierwsza w gminie profesjonalna infrastruktura do prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Mstowie realizowana jest w ramach projektu „Blisko boisko” Na jego realizację   gmina Mstów otrzyma 400 tys zł dofinansowania. Wniosek złożono  w ramach działania  Odnowa i Rozwój Wsi, a zadanie otrzymało pozytywną ocenę  Stowarzyszenia  „Partnerstwo Północnej Jury”.

więcej