Wtorek, 02 marzec 2021, imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
A+ A-

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci / 2021-02-12

Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik ogłosiła rozpoczęcie XI Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym całego przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Rolniczy Przegląd Techniczny.


PDF Regulamin-XI-Konkursu-Plastycznego

PDF pismo-przewodnie

PDF plakaty_konkursy_2szt_707x10005mmSPAD-2

PDF komunikat-pdf
 

Jak co roku Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Tegoroczne hasło konkursowe ma obrazować wiedzę jaką zdobyły dzieci uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

plakat_konkurs-plastyczny

 - Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach wiekowych: klas od 0 do III oraz od IV do VIII. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

- Wszystkie zgłoszone prace oceni Wojewódzka Komisja Konkursowa, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową w Warszawie.

- Laureaci każdego ze szczebli otrzymają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

 

UWAGA!

  • nadsyłanie prac – do 31 marca 2021 r.
  • zakończenie etapu wojewódzkiego – 30 kwietnia 2021r.
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021

Wszystkie formularze, regulamin konkursu, dane adresowe dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl. oraz w jednostkach terenowych KRUS.

Wstecz