Piątek, 27 listopad 2020, imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma
A+ A-

Budowa chodników przy drogach powiatowych / 2020-11-05

Dzięki współpracy Gminy Mstów i Powiatu Częstochowskiego jeszcze w tym roku powstaną nowe odcinki chodników przy drogach powiatowych w: Cegielni, Kucharach, Kłobukowicach i Wancerzowie.
 

O rozpoczęciu prac przy budowie chodnika w Kobyłczycach (750mb) pisaliśmy już wcześniej: http://www.mstow.pl/art/4062,iv-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach Teraz przyszedł czas na kolejne odcinki ciągów pieszych.

Zadania są realizowane na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, przy współfinansowaniu Gminy Mstów – stosowne umowy zostały popisane przez Zarząd Powiatu i Wójta Tomasza Gęsiarza. Wymienione odcinki chodników są bardzo ważne m.in. ze względu na kwestie bezpieczeństwa pieszych.

logo-powiat   herb-Mstowa


Budowa chodnika (wraz z odwodnieniem) przy drodze powiatowej 1077S na odcinku Cegielnia-Kuchary (etap II - 520mb)

I etap był realizowany w 2019r. http://www.mstow.pl/art/3708,chodnik-cegielnia-kuchary Prace, związane z II etapem już się rozpoczęły i potrwają do końca listopada br. Przedmiotowy chodnik  będzie obiektem  liniowym  o   nawierzchni   z  kostki brukowej, oddzielony od nawierzchni drogi krawężnikiem 15*30*100. To chodnik publiczny ogólnodostępny, pełniący funkcje komunikacyjne dla pieszych. W ramach inwestycji planuje się wykonanie odwodnienia istniejącej drogi - za pomocą kanalizacji deszczowej - oraz wykonanie konstrukcji chodnika i wjazdów.
 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Szerokość na prostej: 2,0 m

Pochylenie poprzeczne: 2%

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr 8cm

 

konstrukcja chodnika

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary

- 3-5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm

- 10 cm stabilizacja cementem

Odwodnienie

Ze względu na to, że planowany chodnik będzie usytuowany w linii istniejącego rowu (który odwadnia drogę powiatową), należy wykonać kanalizację deszczową. Woda z pasa drogi będzie odprowadzana wzdłuż krawężnika do wpustów ulicznych.  Wpusty uliczne włączone do kanału deszczowego. Woda z pasa ruchu poprzez wpusty deszczowe oraz kanał deszczowy będzie odprowadzana do rowów przydrożnych.

kuchary1

 

Budowa chodnika w Kłobukowicach (II etap – 505mb, I etap był zrealizowany w 2019r. http://www.mstow.pl/art/3619,chodnik-w-klobukowicach ) w ciągu drogi powiatowej 1028S oraz chodnika w Wancerzowie ul. Gminna (215mb) rozpocznie się jeszcze w listopadzie  -zadanie będzie również zrealizowane w 2020r.  

Wstecz