Niedziela, 20 wrzesień 2020, imieniny: Filipiny, Eustachego, Euzebii
A+ A-

Sesja Rady Gminy / 2020-09-08

W dniu 11 września 2020 roku o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rędziny.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/157/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej w 2020 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Mstów, realizowanych przez osoby fizyczne.

8.Zamknięcie Sesji Rady Gminy.
Wstecz