Wtorek, 27 październik 2020, imieniny: Iwony, Sabiny
A+ A-

Dotacja na wymianę systemów grzewczych / 2020-07-15

Zapraszamy MIESZKAŃCÓW do skorzystania z dotacji na wymianę systemów grzewczych.

Na podstawie przyjętej uchwały Rady Gminy Mstów nr XIX/157/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku (wraz z opracowaną procedurą), Mieszkańcy Gminy Mstów mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na wymianę starego kotła grzewczego, opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem.


info
WAŻNE:
- Kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie przyłącza węzła cieplnego przy zakupie nowego źródła ciepła (kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów projektu i dokumentacji technicznej), jednak nie więcej niż 4 000 zł. 

- Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w okresie od 27.07.2020 r. do 7.08.2020 r. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Mstów.

- Na stronie Urzędu Gminy www.mstow.pl podane są szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji (wzory formularzy: http://www.mstow.pl/art/3986,dofinansowanie-do-wymiany-zrodla-ciepla-starego-typu)

PDF 1_Zasady-i-tryb-udzielania-oraz-sposob-rozliczania-dotacji
PDF 2_Wniosek-o-przyznanie-dotacji
PDF 3_Wniosek-o-rozliczenie-dotacji

- Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na rok 2020 na powyższe zadanie wynosi 200 000 zł. Planuje się kontynuację wymiany systemów grzewczych w latach następnych.

stary-piec

Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych, słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Wniosek o rozliczenie dotacji, należy złożyć nie później niż do dnia 7.12.2020 r., a przypadku wnioskodawców z listy rezerwowej nie później niż do dnia 14.12.2020 r.

Szanowni Państwo przypominamy, że w związku z rozpoczynającym się od 27 lipca 2020 roku naborem wniosków na dotacje do wymiany systemów grzewczych informujemy,
że zgodnie z §2 ust. 3 Procedury, dofinansowaniu nie podlegają źródła ciepła zakupione przez datą zawarcia umowy dotacji.

Informujemy również, że zakupione źródło ciepła na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, musi spełniać wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Wstecz