Poniedziałek, 01 czerwiec 2020, imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
A+ A-

Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP / 2020-05-19

Ponad 80 samorządowców z województwa śląskiego uczestniczyło 19 maja w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, w formule on-line.


Spotkanie otworzył Ireneusz Czech, Koordynator Konwentu, Wójt gminy Kochanowice, który podziękował za liczny udział w wideokonferencji.

Dyskusja skupiła się na:

  • możliwościach otwarcia publicznych żłobków i przedszkoli, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa;
  • wsparciu służby zdrowia w zakresie zakupu środków ochrony osobistej i sprzętu diagnostycznego;
  • pogarszającej się, zwłaszcza w dobie epidemii, kondycji samorządowych budżetów;
  • wątpliwościach prawnych, które dotyczą przekazywania danych osobowych osób przebywających w kwarantannie;
  • prawnych i organizacyjnych warunkach wykorzystania funduszy unijnych;
  •  
konwent1a

Ponadto podczas wideokonferencji Andrzej Szczeponek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawił dane związane ze skalą zarażeń koronawirusem w naszym województwie, zwłaszcza w odniesieniu do kopalni.

Z kolei Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odniósł się do zmieniających się w ostatnich dwóch miesiącach przepisach prawa, które wpływają na funkcjonowanie gmin i powiatów.
 

W dyskusji nie zabrakło też głosu reprezentantów Marszałka Województwa Śląskiego:

- w swoim wystąpieniu Danuta Sobczyk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną przedstawiła aktualną sytuację w wojewódzkich szpitalach pod kątem trwającej epidemii, a także zawartość Śląskiego pakietu dla gospodarki.

- z kolei Monika Sternal, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówiła prawne zmiany i aktualne możliwości wykorzystania funduszy europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im podmioty, w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Burmistrzowie i wójtowie uzgodnili pod koniec wideokonferencji, że będą kontynuować bieżącą wymianę doświadczeń, które płyną z walki z koronawirusem. Jednocześnie wyrazili chęć współpracy ze wszystkimi wojewódzkimi instytucjami samorządowymi i organami administracji rządowej. Priorytetem w tym zakresie będzie skuteczny i bezpieczny - dla mieszkańców naszego regionu - powrót „do normalności”.


szgip

Więcej:

https://www.silesia.org.pl/aktualnosci/dalsza-wspolpraca-w-skali-regionu-w-walce-koronawirusem,447

fot. materiały prasowe ŚZGiP

Wstecz