Poniedziałek, 01 czerwiec 2020, imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
A+ A-

„Malinowe Osiedle” – 32 działki do sprzedania / 2020-05-16

Gmina Mstów ogłosiła przetarg na sprzedaż 32 działek w miejscowości Zawada, stanowiących mienie komunalne. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2020r. o godz.12, w siedzibie Urzędu Gminy.

PDF Ogloszenie-Wojta-Gminy-Mstow


Z inicjatywy Wójta, Rada Gminy Mstów w latach 2015-2016 zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości Gminy Mstów. Przeprowadzona kompleksowo procedura planistyczna spowodowała, że na całości Gminy Mstów funkcjonują nowe miejscowe plany, z nowymi terenami przeznaczonymi pod zabudowę.

Mieszkańcy mają większe możliwości, aby się budować i mieszkać na naszym terenie – co zresztą jest widoczne po zainteresowaniu zakupem i sprzedażą nieruchomości. Władzom gminy również zależy, aby mieszkańców przybywało i aby chcieli mieszkać w malowniczej, jurajskiej Gminie Mstów. Przygotowania do utworzenia "Malinowego Osiedla" trwały kilka lat i były starannie przemyślane - w tym celu m.in. wybudowano nową sieć wodociągową w 2018r., przeprowadzono też podział geodezyjny nieruchomości.

 

Malinowe-Osiedle-Zawada_plakat

 

„MALINOWE OSIEDLE”

Działki są położone w atrakcyjnej lokalizacji w miejscowości Zawada, z widokiem na meandrującą w oddali rzekę „Wartę”, ok.3-4 km od centrum Mstowa. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią malownicze tereny rolne i leśne m.in. Góra Wał, Chrapoń, Źródła Stoki (spod Góry Wał).

Działki od północnej strony przylegają do drogi gminnej, ul. Polna (nawierzchnia asfaltowa, kierunek Mstów-Krasice). Od strony wschodniej do drogi gminnej, ul. Główna w Zawadzie (nawierzchnia asfaltowa, połączenie z drogą wojewódzką 786).

W najbliższym otoczeniu znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Teren jest płaski, niezagospodarowany. W pobliżu nieruchomości przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne  220kV i 400kV. W pasie drogowym ul. Głównej i ul. Polnej przebiega nowa sieć wodociągowa fi100 (wybudowana w 2018r.).


orientacja

Oprócz lokalizacji uwagę może przyciągać atrakcyjna cena wywoławcza działek,: ok.34-35 zł netto/m2. Powierzchnie działek w zdecydowanej większości nie przekraczają 1000 m2 (od 808 m2 do 1510 m2). Ceny wywoławcze: od 28.000 zł netto do 52.000 zł netto (+23%VAT), w zależności od powierzchni działek.

mapka
 

Warunki przetargów:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2020r. o godz.12, w siedzibie Urzędu Gminy Mstów (ul. Gminna 14)
2. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium (w wysokości określonej w ogłoszeniu) na nr konta bankowego Urzędu Gminy Mstów: Bank Spółdzielczy Mstów 91 8256 0007 2001 0000 0039 0004

3. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 25 maja 2020r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone bez odsetek na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

- zwrócone bez odsetek w ciągu 3 dni roboczych (licząc od dnia zamknięcia przetargu), jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

- zatrzymane (nie podlega zwrotowi), w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy.

4. Cenę wywoławczą należy podwyższyć o 1% postąpienia, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Mstów przed zawarciem umowy notarialnej. Powyższa kwota winna być zaksięgowana na koncie na 3 dni przed spisaniem aktu notarialnego.

6. Koszty notarialne poniesie nabywca.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Gminy Mstów (pokój 8), tel. 34 284 005 wew.40.

Wstecz