Wtorek, 25 luty 2020, imieniny: Wiktora, Cezarego
A+ A-

Termomodernizacja budynku ZSP w Zawadzie / 2019-12-06

Gmina Mstów zamierza realizować projekt pod tytułem "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap II", polegający na kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

bud
 

Planowany zakres projektu obejmie:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachów,
- remont pokrycia części stropodachu,
- remont kominów,
- wymianę części stolarki okiennej,
- wymianę wyłazu dachowego,
- remont zadaszeń wejścia,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- remont balustrad zewnętrznych,
- remont krat okiennych,
- remont instalacji odgromowej,
- remont rynien i rur spustowych,
- remont drenażu opaskowego,
- wymianę kotłów gazowych,
- montaż głowic termostatycznych na grzejnikach.

Szacowana wartość zadania to 1.100.000,00 zł

Wstecz