Wtorek, 11 sierpień 2020, imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha
A+ A-

III etap budowy chodnika w Kobyłczycach / 2019-08-20

Rozpoczęły się prace, związane z III etapem budowy chodnika (wraz z odwodnieniem) w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w Kobyłczycach. Zamawiającym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, przy współfinansowaniu Gminy Mstów. Stosowna umowa została podpisana pomiędzy Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą, a Wójtem Gminy Mstów Tomaszem Gęsiarzem.

logo-powiat

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap III o długości 420,00mb.

Przypomnijmy, że I etap był realizowany w 2017r., a II etap w 2018r.

II etap: http://www.mstow.pl/art/3287,ii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

I etap: http://www.mstow.pl/art/2986,budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-1040s-w-kobylczycach-i-etap

 

Dotychczasowe prace na odcinku 1,022 kilometra kosztowały prawie 1.000.000,00 zł (!) – dokładnie 998.561,20 zł.

Tak duża wartość zamówienia wynika m.in. z konieczności wykonania (oprócz chodnika) odwodnienia – w postaci zabudowanej kanalizacji deszczowej, w związku ze specyficznym ukształtowaniem terenu w Kobyłczycach. To znacznie podwyższa koszty inwestycji.

k6

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- kategoria obciążenia ruchem: KR 1

- przekrój: jednostronny ze spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni drogi

- szerokość na prostej: 2,0 m

- pochylenie poprzeczne: 2%

- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Przedmiotowy chodnik będzie obiektem liniowym o nawierzchni z kostki brukowej. Będzie chodnikiem publicznym ogólnodostępnym, pełniącym funkcje komunikacyjne dla pieszych. W ramach inwestycji planuje się wykonanie odwodnienia istniejącej drogi - za pomocą kanalizacji deszczowej - oraz wykonanie konstrukcji chodnika i  wjazdów. Ukształtowanie  wysokościowe dostosowano do stanu istniejącej drogi powiatowej 1040S, uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy. 

 

Konstrukcja chodnika

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (8 cm)

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3 (3-5 cm)

- podbudowa z kruszywa łamanego (20 cm)

 

Odwodnienie

Ze względu na to, że planowany chodnik będzie usytuowany w linii istniejącego rowu, który odwadnia drogę powiatową, należy wykonać kanalizację deszczową. Woda z pasa drogi będzie odprowadzana wzdłuż krawężnika do wpustów ulicznych, a wpusty uliczne włączone do kanału deszczowego. Woda z pasa ruchu poprzez wpusty deszczowe oraz kanał deszczowy będzie odprowadzana do rowów przydrożnych.

- wpusty deszczowe uliczne klasy D400 (zabezpieczone przed kradzieżą) osadzone na prefabrykowanej studzience betonowej Ø500mm z osadnikiem.

- studnie rewizyjne, przelotowe powinny być wykonane z betonu o średnicy Ø 1200mm.

- kanał deszczowy z rur PVC SN8 o średnicy Ø 400mm i Ø 500mm.

- przykanaliki z rur PVC SN8 o średnicach od Ø 200mm.

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2019r.

Wstecz