Niedziela, 23 luty 2020, imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
A+ A-

Zwrot podatku akcyzowego / 2019-07-31

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków
 

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć do Wójta w terminie od 1.08.2019 do 31.08.2019, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

Wzór wniosku dostępny jest od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem:

 

 

* Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. w budynku Urzędu Gminy Mstów w pokoju nr 26. Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 

* Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku oraz dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2018.

* Realizacja wniosków nastąpi w terminie do 31 października 2019r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

 

Podatek-akcyzowy_s

 

 

 

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju (Dz. U. z 2018 r., poz. 2313).

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Mstów (pokój nr.9) w lub na stronie internetowej www.mstow.pl (plik PDF poniżej).

Dodatkowych informacji udziela: insp. Karolina Bartelak (pokój nr 9 ,tel. 34 3284005 wew.39)
 

Załącznik do pobrania :

Wstecz