Wtorek, 15 październik 2019, imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny
A+ A-

Informacja / 2019-07-08

W dniu 10 lipca 2019 roku o godz. 14:30, w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się  IX  Nadzwyczajna  Sesja  Rady  Gminy  Mstów, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

7.Zamknięcie Sesji Rady Gminy.
Wstecz