Wtorek, 21 styczeń 2020, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
A+ A-

II Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” / 2019-05-13

9 maja w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”, pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.
 

Pomysłodawcą imprezy, której I edycja odbyła się w 2018 roku, był inspektor BHP Waldemar Kieca. Organizacji tego przedsięwzięcia po raz kolejny podjęli się wspólnie: Szkoła Podstawowa w Mstowie oraz Gmina Mstów. Tak jak w poprzedniej edycji koordynatorem konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej w Mstowie była Justyna Klimczak. Natomiast ze strony Gminy Mstów działania te koordynowali: Wójt Tomasz Gęsiarz oraz pracownik Urzędu Gminy ds. Promocji, Obronności i Zarządzania Kryzysowego Adam Równiak.

j11

Partnerzy Konkursu:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie

Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Urząd Dozoru Technicznego

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Polskie Linie Kolejowe

Związek OSP RP, Zarząd Oddziału Gminnego w Mstowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie

Wolontariat SP Mstów

 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie Beata Miry i Wójt Gminy Mstów T.Gęsiarz. W zmaganiach wzięło udział łącznie 105 uczestników. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

* sześciolatki,

* klasy I- III Szkoły Podstawowej

* klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej

j7

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej (test jednokrotnego wyboru) oraz praktycznej, z których zdobyte punkty były sumowane. Test stanowiły pytania dotyczące wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy rozwiązywali go drużynowo. Za przygotowanie zestawów pytań odpowiedzialny był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w porozumieniu z częstochowską Stacją Pogotowia Ratunkowego.

Natomiast część praktyczna to szereg ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz znajomości zasad ruchu drogowego.

j21a

 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. Jego podstawowe cele to:

- rozpowszechnianie i podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kształtowanie postaw uczniów w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, w tym odpowiednie reagowanie i zachowanie się w czasie pożaru,

- kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą,

- zapobieganie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa,

- popularyzacja zagadnień związanych z ochroną zdrowia,

- przestrzeganie zasad ruchu drogowego i propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze,

- kształtowanie czynnych postaw prospołecznych,

- rozwijanie zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych,

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,

- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

 

Organizatorów cieszy tak duże zainteresowanie konkursem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Niejednokrotnie o wyższym miejscu decydowała różnica zaledwie jednego punktu.

Wyniki konkursu:

Kategoria sześciolatki

1. Szkoła Podstawowa w Kusiętach

2. Przedszkole w Wancerzowie

3. Szkoła Podstawowa w Kucharach

Kategoria kl. I- III SP

1. Szkoła Podstawowa w Kucharach

2. Szkoła Podstawowa w Kusiętach

3. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Kategoria kl. IV- VIII SP

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

2. Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy

3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach

j38

 

Mstowską szkołę reprezentowali:                                                                                       

kat. sześciolatki: ADAM BIGOSIŃKI, KACPER DYCHAŁA, ATNONI KACZMAROWICZ (Opiekunowie: Jolanta Bekus, Ewelina Dąbrowska)                                                                                                                kat. kl. I- III SP: IGA GAJDA, KACPER KINKEL, MAJA NOWAK (Opiekun: Patrycja Ciastko)

kat. kl. IV- VII SP: KINGA NOWAKOWSKA, JULIA TOMZIK, KINGA WALENCKA (Opiekun: Justyna Klimczak).

 

Zwycięzcy obdarowani zostali nagrodami, które ufundowali m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński, Komendant CS PSP mł. bryg. mgr Piotr Placek, Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Tadeusz Taranek, Dyrektor-Redaktor Naczelny Tygodnika Niedziela ks. dr Jarosław Grabowski, Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska, Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Krzysztof Zbrojkiewicz, Naczelnik Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Pilarczyk, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz, Prezes Zarządu OSP przy CS PSP w Częstochowie kpt. Mariusz Basiak, Komendant Gminny Związku OSP RP Marek Wróbel.                                                        

j41

 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich służb, które licznie przybyły do Mstowa. Wspaniałą niespodzianką dla młodzieży był, przygotowany z ogromnym rozmachem, pokaz akcji ratowniczej. W jego przeprowadzenie włączyli się funkcjonariusze straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji. Ponadto wśród przewidzianych na ten dzień atrakcji znalazły się także pokaz sprawności fizycznej i posłuszeństwa psów. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy się zachować w przypadku ataku agresywnego zwierzęcia.

Zgromadzeni na placu szkolnym mieli okazję zobaczyć „od środka” strażackie wozy bojowe, karetkę pogotowia i policyjne radiowozy. Była także obecna policja konna. Jedną z atrakcji wydarzenia było spotkanie z policyjną maskotką- Sznupkiem. Pamiątkowych zdjęć nie było końca.

j9

 

W dniu konkursu mstowską szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in.:

- Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska

- Adrian Musiał (w zastępstwie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej)

- Dominika Szajnoga (w zastępstwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego)

- Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński

- Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz

- Burmistrz Miasta i Gminy Blachownia Sylwia Szymańska

- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego Urszula Całusińska

- Przewodniczący Rady Gminy Mstów Krzysztof Choryłek

- Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. mgr Piotr Placek

- Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie kpt. Tomasz Bąk

- Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. mgr inż. Dariusz Atłasik

- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Grażyna Dudek

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podkom. Sebastian Tyras

- Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach kom. Przemysław Mazurkiewicz

- Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Częstochowie st. kpt. mgr Kamil Dzwonnik

- Zastępca Dowódcy JRG 3 w Częstochowie mł. bryg. Roman Królewski

- Prezes Zarządu OSP przy CS PSP w Częstochowie kpt. Mariusz Basiak

- Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby KM PSP w Częstochowie asp. Błażej Gorgoń

- Przedstawiciel Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Tomasz Czech

- Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Małgorzata Soja

- Nadinspektor Pracy Maciej Ujma (w zastępstwie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Lidii Marciniak)

- Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Krzysztof Zbrojkiewicz

- Naczelnik Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Pilarczyk

- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Katarzyna Wilk

- Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Aleksandra Krawczyk

- Redaktor Naczelna "Gazety Częstochowskiej" Urszula Giżyńska

- Radni Powiatu Częstochowskiego: Adam Jaruga, Robert Knysak

- Radne Gminy Mstów: Monika Pardela, Bożena Pluta

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kucharach Elżbieta Tyras

- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich Mariola Tomczyk

j5

Szkoły i Przedszkola biorące udział w konkursie:                        

Przedszkole Publiczne w Siedlcu

Przedszkole w Wancerzowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich w Rybnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni

Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Marcina Szancera w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie

Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Krasicach

Szkoła Podstawowa w Kucharach

Szkoła Podstawowa w Kusiętach

Szkoła Podstawowa Św. Stanisława Kostki w Lgoczance

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy

Szkoła Podstawowa w Mstowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie

j18

 

Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Mstowie, "CEMEX" Rudniki, Stacja Demontażu Pojazdów FHU Andrzej Bajor.

Patronat merytoryczny: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Patronat medialny: TVP Katowice, TV Orion, Polskie Radio Katowice, Radio „Fiat”, czestochowskie24.pl, Gazeta Częstochowska oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

 

Należy nadmienić, iż w  pomoc przy organizacji konkursu zaangażowało się wielu wolontariuszy oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mstowie.

Nauczyciele: Justyna Dawid, Beata Górecka-Grabara, Aneta Pałczyńska, Iwona Sieradzka, Ewa Wójcikiewicz, Urszula Zagrzewska i Magdalena Zgardzińska.

Wolontariusze: Sara Bajor, Dominik Błachucki, Igor Boral, Mikołaj Boral, Jakub Borowiec, Amelia Błaszkiewicz, Maja Czajkowska, Julia Dąbrowska, Zuzanna Dądela, Damian Derda, Bartosz Gajda, Emilian Gajda, Kacer Gawęda, Roksana Gawron, Julia Gęsiarz, Sylwia Grabarek, Bartosz Grabowski, Amelia Heręży, Julia Jaksender, Paulina Jaksender, Agata Jastrzębska, Mikołaj Kalota, Katarzyna Kluźniak, Nikola Krowicka, Piotr Kubik, Miłosz Leśniak, Maja Lewacka, Łucja Lipka, Maja Maciaszczyk, Magdalena Mencik, Amelia Mizgała, Adrian Pardela, Oliwia Pardela, Jan Pitera, Karina Płatek, Agnieszka Podolak, Oskar Podsiedlik, Natalia Pudło, Zuzanna Staszczyk, Anita Stępień, Amelia Sularz, Klaudia Sypuła, Maja Symula, Kacper Szabat, Mateusz Szerszeń, Nadian Tomza, Dawid Witczak i Maciej Zawada.

 

Zdjęcia: Adam Równiak, Julia Jaksender, Bartosz Grabowski, Maja Symula, Gazeta Częstochowska.

info: Koordynator z ramienia SP Mstów, Justyna Klimczak

Wstecz