Poniedziałek, 23 wrzesień 2019, imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
A+ A-

Umowa na wykonanie remontu drogi w ul. Strażackiej w Kucharach podpisana / 2019-05-09

Gmina Mstów podpisała umowę na wykonanie remontu drogi w ul. Strażackiej w Kucharach. Prace mają zostać wykonane do 30 czerwca br.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania pn. „Remont drogi w ul. Strażackiej w Kucharach gmina Mstów” będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. (ul. Myszkowska 59; 42-310 Żarki).

Umowę w imieniu Wykonawcy podpisał Prezes Stefan Cieślewicz, w imieniu Zamawiającego – Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

c2
 

Zakres robót obejmuje remont istniejącej drogi na odcinku o łącznej długości ok. 442,65mb i szerokości zmiennej 3,0- 4,0m m.in.:

- roboty pomiarowe i rozbiórkowe,

- wzmocnienie istniejącego gruntu (podbudowy) poprzez stabilizację cementem,

- podbudowa z kruszywa kamiennego,

- roboty towarzyszące (regulacja uzbrojenia, ściek z kostki granitowej, rury przepustowe na uzbrojeniu, przepusty),

- zagospodarowanie przyległego terenu poprzez ukształtowanie, plantowanie, uzupełnienie ziemią i obsianie trawą.

- remont istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej poprzez wykonanie frezowania
i ułożenia dwóch warstw asfaltobetonu,

- oznakowanie.

 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót - stanowiące integralną część umowy.

Termin zakończenia prac - do 30.06.2019r.

Wstecz