Piątek, 24 maj 2019, imieniny: Joanny, Zuzanny
A+ A-

„Dobry start – dobra przyszłość” ZSP w Zawadzie / 2019-03-10

Nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie uczestniczyli w projekcie „Dobry start – dobra przyszłość”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

 

- Był czerwiec 2018 r. Wtedy to dotarła do nas długo oczekiwana informacja. Niedowierzanie, radość, duma, niepewność, ekscytacja, obawa – to tylko kilka uczuć, jakie jednocześnie na nas spłynęły, kiedy to dowiedzieliśmy się, że nasz wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” został zaakceptowany. Realizację projektu „Dobry start – dobra przyszłość” rozpoczęliśmy wraz z pierwszym dzwonkiem – czyli 3 września 2018 r.  - opowiada Adrian Kowalczyk, nauczyciel w ZSP w Zawadzie i koordynator projektu.

 

Główne cele projektu:

- podniesienie jakości pracy szkoły;

- podniesienie kompetencji językowych/ metodycznych/ specjalistycznych/ kulturowych nauczycieli;

- wykorzystywanie metod TIK na zajęciach od najmłodszych lat;

- nawiązanie partnerstwa ze szkołami z państw UE;

- komunikacja z innymi nauczycielami (w tym także z innych krajów), wymiana doświadczeń;

- korzystanie z zasobów internetowych edytowanych w językach obcych;

- promocja Polski w UE, poszerzanie wiedzy o innych krajach UE.

a8

 

 - Z tyłu głowy przewijała się myśl – Udało się! Jedziemy na szkolenia zagraniczne do Anglii. Nie marnując czasu, ruszyliśmy z przygotowaniami. Przygotowanie językowe, kulturowe, zorganizowanie kursów, zakwaterowania, zakup niezbędnego sprzętu oraz zgromadzenie stosu innych potrzebnych dokumentów – to wszystko było jeszcze do zrobienia…  Czas upływał szybko – z dnia na dzień docierało do nas coraz bardziej, że „to już w sumie wkrótce”. I tym sposobem nadszedł luty 2019 r. Począwszy od 10 do 23 lutego pięcioro nauczycieli, na czele z panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Agnieszką Zborowską, uczestniczyło w szkoleniach językowo-metodycznych w pięknym Oksfordzie w Anglii.
 

Początek nie należał do najłatwiejszych: późnym wieczorem dotarliśmy do serca Oksfordu. Udało nam się dotrzeć do rodzin, które miały nas gościć. Następnego, poniedziałkowego, poranka rozpoczęliśmy dwutygodniowe szkolenia językowo-metodyczne. Mimo nieśmiałych początków szybko zaaklimatyzowaliśmy się w nowym, zupełnie odmiennym środowisku. Początkowo niepewne konwersacje z kolegami z różnych krajów i przedstawicielami innych kultur niezauważalnie stopniowo przerodziły się w długie konwersacje, których skutkiem było zawarcie nowych przyjaźni.

Oprócz intensywnych zajęć i dodatkowych obowiązków w postaci prac domowych, czy powtórek przed testami udało nam się znaleźć czas na zwiedzanie miasta uniwersyteckiego, którego piękne budowle na długo pozostaną w naszej pamięci. Choć krótka, za to bardzo udana, okazała się wycieczka do Londynu. Na koniec z dumą odebraliśmy nasze CERTYFIKATY. W końcu wsiedliśmy do samolotu, by powrócić do Polski.

 

Czy było warto? Niewątpliwie! Były to dla nas 2 niezwykłe tygodnie – przygoda życia, którą polecamy każdemu!  W tym miejscu pragniemy podziękować Wójtowi Gminy Mstów, Tomaszowi Gęsiarzowi - za obdarowanie nas ogromnym zaufaniem i pozytywne przychylenie się do idei naszego uczestnictwa w pierwszym, dla nas, tego typu projekcie.

Tymczasem, powracając z wielkim bagażem doświadczeń oraz odświeżoną i poszerzoną bazą naukową, zabieramy się do pracy na rzecz wdrażania rezultatów mobilności w życie naszej szkoły. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i poznane metody pracy pomogą nam nieustannie podnosić atrakcyjność oraz jakość pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie.

 

Info: mgr Adrian Kowalczyk, autor i Koordynator projektua1

Projekt „Dobry start – dobra przyszłość” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt jest realizowany w dniach 03.09.2018 r. – 02.12.2019 r.  na zasadach programu Erasmus+.

Wstecz