Niedziela, 18 sierpień 2019, imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny
A+ A-

Inwestycje w gm. Mstów 2018 / 2018-12-30

Pojedyńcze inwestycje są zauważalne przez mieszkańców tylko w danym miejscu i konkretnej miejscowości. Często podsumowane komentarzem "nic się u nas nie dzieje...". Jednakże, gdy się je pokaże w zestawieniu zbiorczym, dają obraz rozwoju społecznego i gospodarczego samorządu.

 

Inwestycje samorządu gminnego to całość wydatków inwestycyjnych podejmowanych przez organy samorządu gminnego, mających na celu powiększenie jej majątku, a przy tym jej rozwój społeczny i gospodarczy. Gmina, dysponując znaczną samodzielnością realizacji zadań, decyduje o wyborze kierunków inwestowania w zakresie zadań własnych.

x19a

 

W 2018r. na terenie Gminy Mstów zrealizowane zostały inwestycje o wartości ponad 15 milionów złotych (przy rocznym budżecie Gminy ok. 47 milionów złotych daje to ponad 30% !), z czego blisko 8 milionów złotych (ok. 50%) pochodziło ze środków zewnętrznych m.in. środki unijne RPO/RIT, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sprawiedliwości, środki Województwa Śląskiego czy Powiatu Częstochowskiego.
 

Ważniejsze inwestycje w 2018r. w gminie Mstów:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów (LED)

http://www.mstow.pl/art/3341,modernizacja-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-gminy-mstow

 

Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka, gmina Mstów

http://www.mstow.pl/art/3342,budowa-kanalizacji-sciekowej-w-latosowce

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie

http://www.mstow.pl/art/3373,budowa-boisk-sportowych-przy-szkole-podstawowej-w-brzyszowie

 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Siedlcu

http://www.mstow.pl/art/3243,rowerowe-polaczenie-mstowa-z-czestochowa-juz-dziala

 

„Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie, Gmina Mstów – etap I”

http://www.mstow.pl/art/3395,przebudowa-drogi-w-ulicy-starowiejskiej-w-jaskrowie-i-etap

 

Budowa chodnika w Kobyłczycach - II ETAP

http://www.mstow.pl/art/3287,ii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

 

Budowa chodnika w Wancerzowie, ul.Sadowa

http://www.mstow.pl/art/3323,chodnik-na-ul-sadowej-w-wancerzowie

 

Droga transportu rolnego Kobyłczyce – Mokrzesz

http://www.mstow.pl/art/3371,modernizacja-drogi-dojazdowej-do-pol-kobylczyce-mokrzesz

 

Droga transportu rolnego w Jaskrowie (do oczyszczalni)

http://www.mstow.pl/art/3293,modernizacja-drogi-do-oczyszczalni-sciekow-w-jaskrowie

 

Remont drogi powiatowej Nr 1040S na odc. Małusy Wielkie – Kobyłczyce

http://www.mstow.pl/art/3266,remont-drogi-powiatowej-1040s-malusy-wielkie-kobylczyce-zakonczony

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039S Mokrzesz – Żuraw

http://www.mstow.pl/art/3393,przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1039s-mokrzesz-zuraw

 

Budowa sieci wodociągowej od ul. Głównej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie

http://www.mstow.pl/art/3208,budowa-sieci-wodociagowej-od-ul-glownej-w-zawadzie-do-ul-sportowej-w-mstowie

 

Ogólnodostępna Strefa Aktywności w Mstowie (OSA)

http://www.mstow.pl/art/3314,otwarta-strefa-aktywnosci-osa-w-mstowie

 

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (PIL) - Sołectwa: Mstów, Jaskrów, Cegielnia

http://www.mstow.pl/art/3311,zagospodarowanie-skweru-przy-ulwolnosci-w-mstowie

http://www.mstow.pl/art/3306,pobudzenie-aktywnosci-fizycznej-mieszkancow-poprzez-stworzenie-miejsc-do-aktywnego-wypoczynku-i-rekreacji-w-miejscowosci-jaskrow

http://www.mstow.pl/art/3264,centrum-integracyjno-rekreacyjne-w-cegielni

 

Remonty nawierzchni bitumicznych: Mstów ul.Chopina, ul.Norwida, ul. Kilińskiego, Zawada ul.Dolna

http://www.mstow.pl/art/3271,mstowskie-ulice-zyskaly-nowe-nawierzchnie-bitumiczne

http://www.mstow.pl/art/3270,nowa-nakladka-na-uldolnej-w-zawadzie

 

Termomodernizacja budynku remizy w Srocku - I i II etap

http://www.mstow.pl/art/3283,termomodernizacja-budynku-remizy-osp-w-srocku

 

Docieplenie budynku remizy OSP w Małusach Wielkich

http://www.mstow.pl/art/3083,docieplenie-budynku-remizy-osp-w-malusach-wielkich

 

Nowoczesna trybuna na stadionie w Mokrzeszy (wniosek „Iskry” Mokrzesz)

http://www.mstow.pl/art/3168,nowoczesna-trybuna-na-stadionie-iskry-mokrzesz

 

Sprzęt ratowniczy dla strażaków z wszystkich jednostek OSP Gminy Mstów – (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości)

http://www.mstow.pl/art/3231,otwarcie-nowego-garazu-osp-w-jaskrowie-i-przekazanie-sprzetu-ratowniczego

x26

 

Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy.

Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej. Ich służebny charakter wynika stąd, że zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji. Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero po pokryciu przez gminę koniecznych wydatków bieżących.

Wstecz