Czwartek, 25 luty 2021, imieniny: Wiktora, Cezarego
A+ A-

Drogi - dlaczego są tak ważne? / 2018-12-28

Koniec roku to czas refleksji, ale i podsumowań. Przedstawiamy ciekawą informację o inwestycjach w infrastrukturę drogową Gminy Mstów w kadencji 2014-2018.
 

Dlaczego drogi są tak ważne?

Drogi przez ostatnie lata były jednym z priorytetów w Polsce. Przedstawiciele władz centralnych, ale również samorządowych, starali się maksymalnie wykorzystać środki własne, unijne, i inne, na rozwój infrastruktury.

Ten cel od początku kadencji 2014-2018 przyświecał również Wójtowi Gminy Mstów, Tomaszowi Gęsiarzowi oraz Radzie Gminy. W efekcie drogi w Gminie Mstów wyglądają po 4 latach zupełnie inaczej.
Jak wyglądały wcześniej zapominamy, szybko przyzwyczajając się do nowej jakości.

i8

 

- na terenie Gminy Mstów zostało wykonane lub wyremontowane ok. 50 odcinków nakładek bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych, o łącznej długości ponad 35 kilometrów i wartości ponad 12,5 miliona złotych z czego ok. 40% wszystkich środków na drogi udało się pozyskać z zewnątrz (m.in. PROW na lata 2014-2020, tzw. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, współpraca z Powiatem Częstochowskim i inne)  - ciesząc się, wylicza Wójt Gęsiarz.

 

 

Współpraca z Powiatem Częstochowskim

Warto dodać, że przy współpracy z Powiatem Częstochowskim w kadencji 2014-2018 na terenie Gminy Mstów wykonano 11 odcinków dróg (ok. 10 kilometrów) i 5 odcinków chodników, z odwodnieniem (ponad 2,5 km, wartość blisko 2 miliony złotych, współfinansowanie gminy ok. 50%)). Dodatkowo opracowane są dokumentacje na wykonanie kolejnych odcinków chodników.

Łączna wartość inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Mstów to ok. 6,5 miliona złotych (dofinansowanie gminy to ok. 23% całkowitej wartości).

Podane wartości są przybliżone.

i17
 

Dużo już więc zrobiono, ale wciąż do zrealizowania jest wiele projektów, związanych z budową, ale również modernizacją starszych odcinków dróg.

Chcąc ułatwić życie swoich mieszkańców przedstawiciele władz Gminy Mstów potwierdzają, że drogi wciąż będą jednym z ich priorytetów. To rozsądne założenie, jeżeli nie chce się ponosić kosztów kolejnych napraw cząstkowych w krótkim czasie. Warto również zauważyć, że budowa/przebudowa dróg przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko uczestników ruchu drogowego, ale również mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Gmina zatem wciąż jest i będzie w budowie, ale już teraz jeździ się po niej nie najgorzej.
 

i25

 

Ważniejsze inwestycje drogowe kadencji 2014-2018:

- "Modernizacja drogi w ul. Willowa i Jurajska w Jaskrowie"

http://www.mstow.pl/art/2478,2016-11-modernizacja 

 

- Przebudowa drogi powiatowej 1024S odc. Krasice-Mokrzesz

http://www.mstow.pl/art/2908,przebudowa-drogi-powiatowej-1024s-krasice-mokrzesz

 

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprośnej Górki w Siedlcu

http://www.mstow.pl/art/3243,rowerowe-polaczenie-mstowa-z-czestochowa-juz-dziala

 

- Remont drogi powiatowej nr 1040S odc. Małusy Wielkie - Małusy Małe

http://www.mstow.pl/art/2863,zakonczono-remont-drogi-powiatowej-nr-1040s-na-odc-malusy-wielkie-malusy-male

 

- Remont drogi powiatowej nr 1040S w Małusach Wielkich

http://www.mstow.pl/art/2424,2016-09-droga-malusy

 

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól Kobyłczyce-Mokrzesz

http://www.mstow.pl/art/3371,modernizacja-drogi-dojazdowej-do-pol-kobylczyce-mokrzesz

 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1039S Mokrzesz-Żuraw

http://www.mstow.pl/art/3393,przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1039s-mokrzesz-zuraw

 

- Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków w Jaskrowie

http://www.mstow.pl/art/3293,modernizacja-drogi-do-oczyszczalni-sciekow-w-jaskrowie

 

- Budowa chodnika (z odwodnieniem) w Kobyłczycach, I i II etap

http://www.mstow.pl/art/3287,ii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

 

- Chodnik i miejsca parkingowe w Wancerzowie

http://www.mstow.pl/art/2033,2015-10-parking

 

- Przebudowa ul.Jaskrowskiej w Wancerzowie

http://www.mstow.pl/art/2981,przebudowa-ul-jaskrowskiej-w-wancerzowie-zakonczona

 

- Przebudowa ul. Słowackiego i Sienkiewicza w Mstowie (z odwodnieniem)

http://www.mstow.pl/art/1863,2015-05-dogra1

 

- Przebudowa ul.Starowiejskiej w Jaskrowie (I etap)

http://www.mstow.pl/art/3324,przebudowa-ul-starowiejskiej-w-jaskrowie-dofinansowana-z-prow

 

- Przebudowa dróg gminnych w Małusach Wielkich - Kolonia

http://www.mstow.pl/art/2397,2016-08-malusywielkie

 

Remonty nawierzchni bitumicznych:

-  remonty nawierzchni 2018

http://www.mstow.pl/art/3271,mstowskie-ulice-zyskaly-nowe-nawierzchnie-bitumiczne

http://www.mstow.pl/art/3270,nowa-nakladka-na-uldolnej-w-zawadzie


- remonty nawierzchni 2017

http://www.mstow.pl/art/2812,5-kilometrow-nowych-nakladek-drogowych


-remonty nawierzchni 2016

http://www.mstow.pl/art/2357,2016-07-7km

 

- remonty nawierzchni 2015

http://www.mstow.pl/art/1978,2015-08-targowa

 

Wszystko o gminnych inwestycjach w zakładce „INWESTYCJE” >>: http://www.mstow.pl/14,inwestycje

 

Wstecz