Środa, 16 styczeń 2019, imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara
A+ A-

Budowa kanalizacji ściekowej w Latosówce / 2018-11-18

Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka dobiegła końca. Gmina Mstów otrzymała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania unijnego na wykonanie tego zadania, w ramach RPO WSL.
http://www.mstow.pl/art/2834,budowa-kanalizacji-w-miejscowosci-latosowka

slaskie

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów” było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, dla działania 5.1: Gospodarka wodno-ściekowa, dla poddziałania 5.1.2. : Gospodarka wodno-ściekowa RIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

rpo-logo

Umowa z Wykonawcą została podpisana 04 kwietnia 2018r i od razu ruszyły prace, które trwały do końca października br. Pisaliśmy o tym wcześniej:

http://www.mstow.pl/art/3114,podpisana-umowa-na-wykonanie-kanalizacji-w-latosowce

http://www.mstow.pl/art/3237,budowa-kanalizacji-sciekowej-w-latosowce

 

Zakres robót obejmował m.in.:

a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Latosówka o długości ponad 5,2 kilometra.

b) budowę przyłączy kanalizacyjnych,

c) odtworzenie nawierzchni ulic.

l18

Wykonawcą było Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, Jaskrów ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów

Partner Konsorcjum: „HYDROMEX PLUS Spółka z o.o.” Spółka Komandytowa ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa
 

logotypes_bottom2

Wstecz