Niedziela, 25 sierpień 2019, imieniny: Luizy, Ludwika, Józefa
A+ A-

Sesja Rady Gminy / 2018-11-05

W dniu 9 listopada 2018 roku o godz. 12:00 , w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie, odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Mstów, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII Sesji Rady Gminy.

4.Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/2018 Rady Gminy Mstów

z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mstów.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/324/2018 Rady Gminy Mstów z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy.

Wstecz