Środa, 12 grudzień 2018, imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady
A+ A-

Budowa kanalizacji ściekowej w Latosówce / 2018-07-10

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów” jest w trakcie realizacji.
spu

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, dla działania 5.1: Gospodarka wodno-ściekowa, dla poddziałania 5.1.2. : Gospodarka wodno-ściekowa RIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Mstów otrzymała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na to zadanie.

slaskie1

Zakres robót obejmuje m.in.:

a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Latosówka o długości ponad 5 kilometrów.

b) budowę przyłączy kanalizacyjnych,

c) odtworzenie nawierzchni ulic.


DSC_0597

 

Wykonawcą jest Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, Jaskrów ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów

Partner Konsorcjum: „HYDROMEX PLUS Spółka z o.o.” Spółka Komandytowa ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa


spu

 


Termin zakończenia prac: do 31.10.2018 r.

Wstecz