Sobota, 14 grudzień 2019, imieniny: Alfreda, Izydora, Jana
A+ A-

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i Uchwały Nr XXXVIII/313/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2018 roku.
 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Wstecz