Wtorek, 19 marzec 2019, imieniny: Józefa, Bogdana
A+ A-

Ogłoszenie o konkursach / 2018-04-12

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” ogłosił konkursy w terminie od 25.04.2018r. – 08.05.2018r.  w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w następujących przedsięwzięciach LSR:
 

1.1.1   ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.1.2   ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.1.3  ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU

1.2.1  TWORZENIE LUB WSPIERANIE GRUP INTEGRACJI OBYWATELSKIEJ I SPOŁECZNEJ

1.3.1   KULTYWOWANIE I PROMOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

1.3.2   ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, PROMUJĄCYCH OBSZAR LGD

1.3.3   BUDOWA LUB DOSKONALENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ  INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ

Wstecz