Środa, 12 grudzień 2018, imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady
A+ A-

Stawki opłat za wodę i ścieki w 2018r. bez zmian ! / 2018-01-12

Podczas grudniowej Sesji Rada Gminy Mstów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018.

Radni przychylili się do propozycji Wójta i Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej, pozostawiając obowiązujące stawki bez zmian.

 

logo_woda


 

Opłaty i podatki to zawsze temat wywołujący emocje, dlatego też samorządowcy poważnie podeszli do analizy przedłożonego wniosku przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów.

M.in. w tej tematyce obradowały Komisje stałe Rady Gminy Mstów. Stosowna Uchwała została podjęta na ostatniej, grudniowej Sesji w 2017r.
 

rad1

 

Oznacza to, że podczas 4-letniej kadencji Rada Gminy Mstów nie zwiększyła żadnej ze stawek podatkowych, opłat za wodę czy ścieki.

- Bardzo dziękuję radnym za te odpowiedzialne i przemyślane decyzje, które mają bezpośredni wpływ na życie i „kieszenie” naszych mieszkańców.

Trzeba pamiętać, że udało się przez te 4 lata nie podwyższać podatków lokalnych, a przy tym: realizujemy ważne inwestycje, zmniejszamy zadłużenie gminy spłacając zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki, pozyskujemy partnerów do współpracy (np. Starostwo Powiatowe, Miasto Częstochowa), szukamy innych dodatkowych instrumentów dochodowych, w tym unijnych.

Jako ciekawostkę warto tu wspomnieć np. o odzyskaniu przez gminę Mstów VATu czy umorzeniu części wcześniejszej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – te znaczne, milionowe kwoty, zasiliły budżet Gminy Mstów i m.in. dzięki nim zrealizowaliśmy konkretne zadania i inwestycje.

- podsumował Wójt Tomasz Gęsiarz 

  1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

Netto

Brutto

1

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

cena za 1 m³

dostarczonej wody

2,96

2,96 + VAT

zł/m³

2

 

stawka opłaty

abonamentowej

3,20

3,20 + VAT

zł/odbiorca/miesiąc

 

 

  1. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

Netto

Brutto

1

Gospodarstwa domowe i pozostali dostawcy ścieków

Cena za 1 m³

ścieków odebranych

3,30

3,30 + VAT

zł/m³

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfach dolicza się podatek od towarów i usług wyliczony wg stawek obowiązujących w chwili świadczenia usług.

Wstecz