Środa, 15 lipiec 2020, imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
A+ A-

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej / 2018-01-09

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w w 2018 roku.

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVIII/313/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Wstecz