Niedziela, 09 sierpień 2020, imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty
A+ A-

Płatności

Zmiana numeru rachunku bankowego !!!

 

Informujemy, że od dnia 06 września 2019  roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Nr:

90 8256 0007 2001 0000 0039 0022

Właściciele nieruchomiości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi w wysokości 16 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w/w stawka opłaty za gospodarownie odpadami wzrasta dwukrotnie.

Terminy płatności:

  • Za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • Za II kwartał do 15 czerwiec danego roku,
  • Za III kwartał do 15 września danego roku,
  • Za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.
Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mstowie, lub przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym w Mstowie.

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wywóz odpadów komunalnych, imię i nazwisko osoby ,która złożyła deklarację i adres nieruchomości z której odbierane są odpady.
Wpłata w kasie Banku Spółdzielczego w Mstowie jest zwolniona od opłaty bankowej.
W razie pytań w zakresie płatności prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną Kręciwilk pod numerem telefonu : 34 3284005 wew.45.

 
Wstecz