Poniedziałek, 23 wrzesień 2019, imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
A+ A-

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ” / 2017-05-24

18 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Mstowie odbył się Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”. Patronat nad konkursem objęła Pani Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska.

 


Opiekę merytoryczną sprawował Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Organizatorką i pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była nauczycielka geografii Justyna Klimczak.

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”


Cele konkursu:

- promocja Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej,
- poszerzenie wiedzy o własnym regionie,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
- promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii,
- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,
- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”

 

W konkursie wzięło udział 20 uczniów z 8 szkół z terenu powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy.
Byli to reprezentanci następujących placówek oświatowych:

- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku


- Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie


- Zespół Szkolny w Kruszynie


- Zespół Szkół w Czarnym Lesie


- Zespół Szkół w Kłomnicach


- Zespół Szkół w Mstowie


- Zespół Szkół w Rzerzęczycach


- Zespół Szkół w Zawadzie.

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”
 

Konkurs składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Pierwszą część stanowił test złożony z 36 pytań zamkniętych i otwartych. Na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 60 minut. Natomiast w części ustnej uczniowie losowali zestaw składający się z pięciu pytań. Wyniki obu części były sumowane. Łącznie można było zdobyć 61 punktów.

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”

 

W czasie sprawdzania prac uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Jurajskich Pana Adama Markowskiego, który opowiedział o rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W swoim wystąpieniu prelegent poruszył także kwestie związane z działalnością ZGJ oraz omówił jego cele statutowe.

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”

 

Jury konkursowe pracowało w składzie:
* mgr inż. Anetta Chmielarz- pracownik firmy CEMEX Polska


* mgr Bożena Dobosik- długoletni doradca metodyczny geografii w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie


* dr Katarzyna Kasprowska-Nowak- pracownik Zakładu Turystyki i Rekreacji Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie


* mgr Aleksandra Krawczyk- nauczyciel-konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


* mgr Katarzyna Wilk- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”

 

Ponadto na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli:

- Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska,

- Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz,

- Skarbnik Gminy Mstów Maria Skibińska,

- Radny Gminy Mstów Adam Gawron,

- Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury Halina Palarz,

- Radna Powiatu Częstochowskiego Mariola Tomczyk,

- Ewa Zyszczak (w zastępstwie za Nadleśniczego Pana Andrzeja Krzypkowskiego).
 

Obecni byli także Dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie Beata Miry oraz Wicedyrektorzy: Wioletta Derda i Piotr Ujma.

 

 

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: MARTA MIKKE z Zespołu Szkół w Mstowie

II miejsce: FILIP WOLDAN z Zespołu Szkół w Kłomnicach

III miejsce: WIKTOR WÓJCIK z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku

IV miejsce: MARIA MAKLES z Zespołu Szkół w Czarnym Lesie.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, które otrzymali: Anna Jureczko, Klaudia Łągiewka i Miłosz Olszewski.

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”

 

Nagrodą główną dla finalistów (wraz z opiekunami) była wycieczka do Warszawy obejmująca wizytę w Sejmie i zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, którą ufundowała Pani Poseł na Sejm Lidia Burzyńska.


Ponadto finaliści zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami ufundowanymi przez Wójta Gminy Mstów Pana Tomasza Gęsiarza.
Każdy uczeń biorący udział w konkursie dostał zestaw startowy. Dodatkowo wszyscy uczestnicy części ustnej otrzymali pięknie wydane książki i albumy.


 

 

Partnerzy wydarzenia:
- Gmina Mstów
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
- Zakład Turystyki i Rekreacji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
- Związek Gmin Jurajskich
- Nadleśnictwo Złoty Potok
- Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”
- Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury
- Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
- Firma „Jan-Mar” Marcin Kempa
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO-KOLOS”
- Rada Rodziców przy Gimnazjum w Mstowie

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”
 

 

Duże zaangażowanie w całe przedsięwzięcie wykazali także Wolontariusze Zespołu Szkół w Mstowie pod opieką mgr Ireny Kozy.

Byli to: Michał Biś, Wiktoria Bogdalska, Karolina Brymora, Amelia Cierpiałowska, Damian Dróżdż, Oliwia Figzał, Sylwia Gajda, Adrianna Gaudy, Wiktoria Kluźniak, Piotr Knysak, Dominik Kruk, Kinga Nowakowska, Zuzanna Kabaj, Paulina Kapral, Julia Krzystanek, Anastazja Kurzyk, Sandra Lampa, Bartosz Marczak, Martyna Mrowiec, Klaudia Radosz, Zuzanna Rospondek, Agata Rozpondek, Maciej Siwek, Karol Sowa, Maciej Świącik, Rafał Trzaskacz, Magdalena Tyras, Manuela Wąsek, Adam Wiewióra i Wiktoria Zamrzycka.

 

Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”

 

- „Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji konkursu kieruję w stronę Pani Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej, Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza, Skarbnik Gminy Mstów Marii Skibińskiej, Dyrekcji Zespołu Szkół w Mstowie, Zastępcy Wójta Gminy Mstów Adama Markowskiego, Radnych Gminy Mstów, Rady Rodziców przy Gimnazjum w Mstowie, Partnerów, Sponsorów oraz każdej Osoby, która choć w najmniejszym stopniu przyczyniała się do tego, aby Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ” mógł właśnie tak wyglądać”.


Organizatorka Konkursu
Justyna Klimczak

 

Zdjęcia autorstwa mgr Adriany Olech i Martyny Mrowiec.

Wstecz