Sobota, 22 luty 2020, imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
A+ A-

Zespół Szkolno-Przedszkolny Małusy Wielkie

"Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać."
(M. Twain)

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich to placówka publiczna, do której uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat (w przedszkolu w Małusach Wielkich i Kobyłczycach) oraz uczniowie klas I-VI. Kiedy, w którym roku zaistniała szkoła w Małusach Wielkich, nie da się dokładnie ustalić. Jedyne ocalałe księgi - Arkusze Ocen - dokumentują, że miało to miejsce w latach dwudziestych XX wieku. Najwcześniej funkcjonowała szkoła w Kobyłczycach, do której chodziły dzieci z Małus Wielkich. Świadczą o tym Arkusze Ocen z roku szkolnego 1921/22. Była to szkoła mieszcząca się prawdopodobnie w jakimś wynajmowanym pomieszczeniu. Prawdziwy budynek szkolny powstał w 1928 r. na placu kupionym przez gromadę wiejską od gospodarzy Kowalczyka i Helta. Prace budowlane wykonali Józef i Jan Tyrasowie. Była to jedna izba, w której uczyło się na zmiany około 100 dzieci w oddziałach I-IV. W czasie wojny budynek został w niewielkim stopniu zniszczony. Zachowane dokumenty informują, że w roku szkolnym 1946/47 istniała Publiczna Szkoła Powszechna w Małusach Wielkich. Jej kierownikiem i jedynym nauczycielem był Piotr Rospondek. Podobnie, jak w Kobyłczycach, początkowo nauka odbywała się w jednej izbie, mieszczącej się w zrujnowanym po wojnie budynku dworskim. Aby to zmienić, społeczność wiejska w czynie społecznym wybudowała dwuizbowy budynek szkolny, który w styczniu 1948 roku uroczyście został otwarty i wyposażony w nowy sprzęt i pomoce.
Z protokołu powizytacyjnego sporządzonego 26 kwietnia 1960 roku wynika, że rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego – Tysiąclatki. Uroczyste jej otwarcie odbyło się 1.09.1961 roku. Nowa szkoła, to jej obecny budynek, dysponowała sześcioma dużymi salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną. Stwarzała nieporównywalnie lepsze warunki do uczenia nauczycielom i do nauki licznej grupie uczniów. Było to ważne, zwłaszcza że w roku szkolnym 1966/67 – w wyniku reformy – szkoła stała się ośmioletnia, więc przybyła do nauki jeszcze jedna klasa.

szkola-malusy-01

Aktualnie organem prowadzącym szkołę jest gmina Mstów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Mariola Tomczyk.
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich
Małusy Wielkie 19
42-244 Mstów
tel.: 34 328 41 29
e-mail:
strona internetowa: http://www.zspmalusy.szkolnastrona.pl/

Kadra pedagogiczna: dyrektor, nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego i historii, , nauczyciel języka angielskiego, nauczyciele matematyki, przyrody, techniki, informatyki, plastyki, muzyki, wychowania-fizycznego, katecheta, logopeda, pedagog.
Pracownicy obsługi: 4.
Pracownicy administracyjni: 1.
Liczba oddziałów: 6

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 14:30. Szkoła nie prowadzi żywienia. Dzieci jedzą śniadania przyniesione z domu, a na miejscu mają robioną herbatę. W budynku placówki mieści się sala przedszkolna, dwie sale edukacji wczesnoszkolnej, pracownia komputerowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza, pracownia humanistyczna, sala gimnastyczna, świetlica, pokój nauczycielski, dwie łazienka, szatnia oraz pomieszczenia gospodarcze.

szkola-malusy-02 szkola-malusy-03 szkola-malusy-04
szkola-malusy-05 szkola-malusy-06 szkola-malusy-07


Za budynkiem znajduje się duże boisko wyposażone w urządzenia do gier na świeżym powietrzu natomiast przed szkołą uczniowie i dzieci przedszkolne maja do dyspozycji plac zabaw.

szkola-malusy-08 szkola-malusy-09

 

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczno-sportową.
Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I-VI biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, ogólnopolskich, gdzie zdobywają wysokie wyniki.
Programy i projekty realizowane w szkole:

 • Programy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Program edukacji języka polskiego i historii;
 • Program nauczania języka angielskiego;
 • Program edukacji matematyki, przyrody, informatyki, techniki;
 • Program edukacji plastyki, muzyki;
 • Program edukacji wychowania fizycznego
 • Program zajęć religii;
 • Program Wychowawczy Szkoły;
 • Szkolny Program Profilaktyki;

Każdego roku nasza placówka bierze również udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, Dzień Ziemi, akcjach charytatywnych.
W placówce organizowanych jest wiele uroczystości. Do najważniejszych z nich należą:

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego;
 • Pasowanie na Przedszkolaka i Ucznia Klasy I;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • Dzień Patriotyczny;
 • Bal Andrzejkowy;
 • Mikołajki;
 • Wigilia;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Bal Karnawałowy;
 • Pierwszy Dzień Wiosny;
 • Przedstawienie Wielkanocne;
 • Piknik Rodzinny;
 • Zakończenie Roku Szkolnego.

Poza tym organizowanych jest wiele akcji i uroczystości tematycznych oraz konkursów wewnątrzszkolnych. W placówce odbywają się "żywe lekcje" przyrody, historii, muzyki, warsztaty edukacyjne prowadzone przez zapraszanych edukatorów.

Tradycyjnie w placówce organizowany jest Międzyprzedszkolny Konkurs "Bezpieczna droga do przedszkola. Praca Policjanta", Gminny Konkurs Recytatorski na "wiersz ekologiczny", Międzyszkolny Turniej "Kraina Zdrowia".

Placówka wykazuje się współpracą z:

 • rodzicami dzieci;
 • Radą Rodziców;
 • innymi placówkami oświatowymi z gminy Mstów;
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mstowie;
 • Biblioteką w Kobyłczycach;
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Małusach Wielkich;
 • Policją;
 • władzami lokalnymi;
 • Kościołem Parafialnym w Małusach Wielkich.
 • Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
 • Organizacją LOP w Częstochowie

Każdego roku dzieci wyjeżdżają m.in. do kina, teatru, pobliskich instytucji, na wycieczki jednodniowe i wielodniowe oraz "Zieloną Szkołę".

W szkole prowadzone są również zajęcia kół zainteresowań w których uczniowie mogą uczestniczyć w zależności od potrzeb.

Każdy nauczyciel stara się aby w naszej szkole dzieci czuły się bezpiecznie, dobrze i mogły realizować swoje zainteresowania.

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki!

Wstecz