Piątek, 24 maj 2019, imieniny: Joanny, Zuzanny
A+ A-

Wyniki otwartych konkursów ofert

W styczniu 2017 r. odbyły się konkursy na realizację zadań publicznych gminy Mstów w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej oraz w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej.

PDF WYNIKI-POMOC-SPOLECZNA-2017

PDF WYNIKI-SPORT-2017

PDF WYNIKI-TURYSTYKA-2017

Wstecz