Środa, 15 lipiec 2020, imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
A+ A-

Otwarte Konkursy Ofert / 2017-01-05


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1817) i Uchwały Nr XXVII/205/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarte konkursy ofert :
 

 1. na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2017 roku.
  Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
   
 2. na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2017 roku.
  Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
   
 3. na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2017 roku.
  Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Wstecz