Sobota, 22 luty 2020, imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
A+ A-

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie

Szkoła Podstawowa
im. K. Makuszyńskiego w Brzyszowie


"Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać"
                                                                                                              Cyceron


Nasza szkoła jest placówką nowoczesną, rozwijającą uzdolnienia i wdrażającą uczniów do samodzielności.

 Miejscowości, z których uczniowie należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Brzyszowie to:
•    Srocko
•    Małusy Małe
•    Brzyszów
W szkole znajduje się oddział przedszkolny, w którym w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 18 dzieci.
Wraz z wychowankami oddziału przedszkolnego w szkole pobiera naukę 72 dzieci.
Dyrektorem szkoły jest mgr Ireneusz Celoch.
Społeczny zastępca - mgr Halina Wychrystenko.
Telefon: 34 328 41 19.
E-mail:
Adres: 42-244 Mstów, Brzyszów 50.

W szkole pracuje 12 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie, a także 4 pracowników obsługi.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę ze strony specjalistów, lub kieruje uczniów do specjalistów w zależności od potrzeb dzieci i rodziców.
Szkoła posiada nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do internetu, 5 sal dydaktycznych, pracownię techniczną, nowoczesną salę gimnastyczną spełniającą wymogi unijne, z widownią, szatniami, sanitariatami (również dla niepełnosprawnych), kabinami prysznicowymi, bibliotekę zawierającą 1666 woluminów, 2 boiska szkolne - do piłki siatkowej i nożnej, "garderobę teatralną" na stroje, pomieszczenie do ćwiczeń korekcyjnych z lustrem.
Szkoła ma na swoim koncie bardzo wiele osiągnięć na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, regionalnym, gminnym, a  nawet na szczeblu ogólnopolskim. Nasi podopieczni są laureatami wielu konkursów: plastycznych, recytatorskich, muzycznych, teatralnych, przyrodniczych, literackich, kaligraficznych, artystycznych oraz wiedzy ogólnej.       

 W szkole działa:


•    Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody  „Małe Ekoludki”

•    Chór szkolny „Wesoła Nutka"

•    Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze

•    Szkolne Koło Sportowe

•    Koło recytatorsko-teatralne – w zależności od potrzeb

•    Koło artystyczne, przyrodnicze dla kl. I, II i III

•    Koło Młodych Talentów

Praca nauczycieli w kołach jest formą pracy pozalekcyjną, społeczną.

Do szkolnych tradycji należą:


•    spotkania wigilijne i "Jasełka"

•    przedstawienia - misteria wielkanocne

•    Dzień Babci i Dziadka

•    Dzień Matki i Ojca

•    Dzień Dziecka

•    Bale przebierańców

•    Dyskoteki "andrzejkowe" i karnawałowe


•    Dzień Regionalny i Samorządności Szkolnej


•    Dzień Bezpieczeństwa- spotkania ze strażakami i policją


•    Dzień Języków europejskich


•    Dzień Chłopaka i ,,Kobiet''


•    Korneliada

Działalność pracy szkoły odnotowana jest w kronikach:

•    Szkoły
•    Samorządu Uczniowskiego
•    LOP

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami działając przyjaźnie na rzecz ochrony przyrody i środowiska, bierze udział w akcjach ogólnopolskich, np.: "Sprzątanie Świata", Święto drzewa", "Dzień Ochrony Środowiska", "Dzień Praw Zwierząt'' i wiele innych, w akcjach światowych: "Światowy Dzień Ochrony Świstaka", "Bociana Białego", ,, Światowy Dzień Kota'' itd. Współpracuje z Zarządem  Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Nadleśnictwem Złoty Potok, Leśnictwem Zielona Góra, Ochotniczą Strażą Pożarną z Małus Małych, wszystkimi szkołami gminy Mstów, Caritax, Urzędem Gminy, Starostwem Częstochowskim, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli RODN-WOM w Częstochowie, SOD w Częstochowie, Towarzystwem Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział Częstochowa, szkołą numer 33 w Częstochowie - dla uczniów z miasta organizujemy co dwa lata warsztaty przyrodnicze-terenowe po Jurze,  Ośrodkiem Edukacyjnym w Kalinie koło Herb, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłomnicach, radnymi oraz mieszkańcami okolicznych wsi. Od kilku lat współpracuje z Cementownią Rudniki ,,CEMEX” Polska  w zakresie współorganizacji konkursów na szczeblu regionu, a nauczyciele  placówki byli laureatami konkursu dla nauczycieli organizowanego  między innymi przez Wójta Gminy Mstów, Rudniki i Rędziny. Od kilku lat prowadzi akcję "Dar Serca" - dary dla dzieci z domu dziecka w Chorzenicach. Uczestniczy w akcjach: "Góra Grosza", "Zbierając makulaturę - ratujesz konie", "Pełna miska dla zwierząt ze schroniska", ,,Śniadanie daje moc'' i wielu, wielu innych.

Szkoła Podstawowa w Brzyszowie jest organizatorem następujących konkursów na szczeblu regionalnym:

  • Konkurs Recytatorski pt.: "Chrońmy Ziemię" (we współpracy ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego),
 
  • Regionalny Konkurs Plastyczny: tematyka konkursu zmienia się co roku (współpracując z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie, Patronat Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie). W roku szkolnym 2016/2017 temat konkursu brzmiał ''Zwierzęta na wiejskim podwórku”.

Nauczyciele brzyszowskiej podstawówki są organizatorami wielu konkursów międzyszkolnych, powiatowych, regionalnych i sami pozyskują sponsorów fundujących nagrody dla dzieci, organizują także dyskoteki charytatywne. Uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych ogólnopolskich, programach, dzięki czemu szkoła posiada wiele cennych pomocy dydaktycznych. Pracują na bazie programów autorskich, dostosowanych
do możliwości psychofizycznych każdego dziecka w imię hasła ,,Każde dziecko jest zdolne''.

 Nauczyciele promują działalność dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą placówki poprzez:
* udział w prezentacjach Organizacji Pozarządowych-występy uczniów ze szkolnego Koła LOP,, Ekoludki'',
* redagowanie informacji z życia szkoły na stronie Zarządu LOP-Częstochowa,
* zamieszczanie artykułów w Kwartalniku Towarzystwa Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Dodatku Ekologicznym Gazety Częstochowskiej,

Szkoła podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie jest szkołą wyróżnioną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, poprzez nadanie  tytułu: ,,Szkoła odkrywców talentów” i co roku organizuje ,,Korneliadę'' podczas której te talenty wszyscy mogą podziwiać.
 
Zapraszamy do odwiedzin naszej szkoły!

Nasza strona to: www.szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl

 

Wstecz