Sobota, 22 luty 2020, imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
A+ A-

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek."

Albert Einstein


Uchwałą NRXXXI/246/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 31.03.2017r. powołane zostały obwody szkół wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Mstowie obejmują następujące miejscowości:

 1. Obwód Szkoły Podstawowej - Mstów, Siedlec, Gąszczyk, Cegielnia, Wancerzów, Latosówka, Rajsko, Kłobukowice, Kuchary.
 2. Obwód Gimnazjum obejmuje - Mstów, Siedlec, Gąszczyk, Cegielnia, Wancerzów, Latosówka, Rajsko, Kłobukowice, Mokrzesz, Kuśmierki, Jaźwiny, Pniaki Mokrzeskie, Jaskrów, Małusy Wielkie, Kobyłczyce, Brzyszów, Srocko, Małusy Małe, Krasice, Zawada, Łuszczyn, Kuchary.

W skład Szkoły Podstawowej wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Mstowie
 • Oddziały Gimnazjalne
 • Oddziały Przedszkolne - "zerówka".

Dyrektorem Zespołu jest mgr Beata Miry
Wicedyrektorem mgr Wioletta Derda
Wicedyrektorem mgr Piotr Ujma
Tel. 034/3284 107, 034/3295 285
Fax. 034/3284 141
e-mail:

adres: 42-244 Mstów, ul. Partyzantów 2,
Szkoła Podstawowa liczy 580 uczniów w tym 399 uczniów Szkoły Podstawowej i 181 uczniów Gimnazjum.
W Szkole Podstawowej pracuje 66 nauczycieli i 12 pracowników obsługi.
W Szkole zatrudniony jest logopeda, neurologopeda, nauczyciele oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, tyflopedagodzy, surdopedagog, nauczyciele wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autymzem.

Szkoła posiada:

 • świetlicę,
 • stołówkę szkolną, dobrze wyposażoną kuchnie spełniającą wymogi HACCP.
 • 34 sale dydaktyczne
 • 3 pracownie komputerowe,
 • bibliotekę,
 • sala gimnastyczną oraz nowoczesną halę widowiskowo – sportową. Dodatkowo, w roku 2014 oddano do użytku kompleks sportowy na świeżym powietrzu, który wyposażony jest w bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki nożnej.

Wszyscy uczniowie obowiązkowo uczą się 2 języków obcych - j. angielskiego i j. niemieckiego.
Szkoła realizuje podstawę programową poszerzoną o programy własne z zakresu ekologii, plastyki, techniki, języka angielskiego, muzyki, tańca, sportu, zdrowego żywienia, tradycji regionalnych.

Szkoła uczestniczy w Programach Europejskich:

 • Jugendwerk współpracując z niemiecką szkołą w Rhönschule Gersfeld,
 • eTwinning,
 • NASZA DROGA DO EUROPY – Erasmus+,
 • ERASMUS NA DUŻY PLUS – Erasmus+.

Szkoła posiada:

 • Ceremoniał Szkolny, Złotą Księgę Uczniów,
 • Wiele osiągnięć krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
 • Laureatów Olimpiad Przedmiotowych ze wszystkich przedmiotów m.in.: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, chemii, geografii,
 • Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Con Vigore,
 • Zespół Taneczny - Cheerheaders "SPARKS".

W szkole działa:

 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców,
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Mstowiak"
 • III Środowiskowy Szczep Harcerski „Skała” w skład którego wchodzą:

- 23 Mstowska Drużyna Harcerska „Amonit”,
- 25 Mstowska Drużyna Starszoharcerska „Piorun”,
- 4 Gromada Zuchowa „Mstowskie Słoneczka”,
- 34 Gromada Zuchowa „Pomarańczowe Wilczki”.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w licznych zajęciach pozalekcyjnych w ramach :

 • Koła szachowego,
 • Koła logiczno – przyrodnicze,
 • Koła informatycznego,
 • Koła plastycznego,
 • Koła dziennikarskiego,
 • Koła ze wszystkich przedmiotów,
 • Koła sportowego z piłki nożnej, koszykowej, siatkowej,
 • Koła tanecznego.

Szkoła szczególnie dba o integrację uczniów z terenu całej Gminy podczas:

 • spotkań wigilijnych,
 • Dnia Babci i Dziadka,
 • Bali Noworocznych,
 • Przedstawienia teatralnego (Bajka) z udziałem rodziców i nauczycieli połączonego z balem karnawałowym dla dzieci z całej gminy,
 • Paczki od Świętego Mikołaja. Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych,
 • Dnia Mamy i Taty,
 • Dnia Dziecka,
 • Festynu Rodzinnego,
 • Małej Olimpiady Gminy Mstów.

Tradycją szkoły jest:

 • Gimnazjada Powiatu Częstochowskiego dla uczniów Gimnazjum,
 • Igrzyska Szkół Podstawowych Powiatu Częstochowskiego,
 • Turniej piłki nożnej pomiędzy reprezentantami rodziców i nauczycieli, organizowany podczas Festynu Rodzinnego.

W szkole działa wolontariat, którego członkowie organizują:

 • zbiórkę nakrętek na rzecz Kacperka i Kubusia, chłopców z terenu gminy Mstów,
 • świąteczne zbiórki żywności organizowane przez Banki Żywności,
 • zbiórkę kasztanów na rzecz podopiecznych Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Częstochowie,
 • cykliczne zbiórki produktów kosmetycznych, zabawek edukacyjnych i słodyczy na rzecz dziecięcego hospicjum w Częstochowie z okazji „Mikołaja” i Dnia Dziecka,
 • Gminne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod patronatem Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza oraz warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów SP,
 • pomoc przy organizacji imprezy plenerowej „Dzień BIO różnorodności” na trenie kamieniołomu „Lipówka” w Rudnikach,
 • imprezy charytatywnej w ramach ogólnopolskiej kampanii Unicef „Wszystkie Kolory Świata”.

wolontariat:

 • uczestniczy w warsztatach Desing Thinking Week 2017 „Budowanie zaufania społecznego” w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie,
 • włącza się w akcję- ZBIÓRKA ZŁOMU KLUCZOWEGO DLA „BUDZIKA”, wspieranie fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk,
 • aktywnie udziela się w przygotowaniu i organizacji Manewrów Gminnych OSP,
 • pomaga przy organizacji akcji oddawania krwi „WŁĄCZ TWÓRCZE MYŚLENIE ODDAJ KREW”.

Uczniowie I – V klasy Szkoły Podstawowej w ramach „Programu dla szkół” bezpłatnie otrzymują mleko, warzywa i owoce.

Wstecz