Wtorek, 19 marzec 2019, imieniny: Józefa, Bogdana
A+ A-

Adres, numery telefonów, email

GMINA MSTÓW
UL. 16 STYCZNIA 14
42-244 MSTÓW
NIP: 949-219-51-02
REGON:
151398095

TELEFONY GŁÓWNE:
  • 034 3284-005
  • 034 3284-068
  • 034 3284-149
  • 034 3665-503
  • fax.: 034 3785-558
email:
 

NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY MSTÓW
75 8256 0007 2001 0000 0039 0001

 

Nr pokoju ZAKRES DZIAŁANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA Nr telefonu wewnętrzny Adres e-mail
1 Ewidencja Ludności,
Działalność Gospodarcza
Barbara Klimczak 50
1 Zarządzanie Kryzysowe, Obronność i Obrona Cywilna - 50
2 Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste Joanna Korbela 51
7 Oświata, Sport, Ochrona Zdrowia Dorota Smołucha 41
8 Gospodarka Nieruchomościami i Mieszkaniowa,
Targowisko, Place Zabaw, Zabytki
Katarzyna Kasztelan 40
9 Rolnictwo, Leśnictwo,
Wycinka Drzew, Podatek Akcyzowy
Karolina Bartelak 39
10 Zamówienia Publiczne Tadeusz Marcisz 38
11 Inwestycje, Fundusze Zewnętrzne, OSP Adam Równiak 37
12 Obsługa Prawna Michał Lada 36  
14 Planowanie Przestrzenne, Budynki Komunalne,
Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna
Magdalena
Królikowska - Góra
34
15 Gospodarka Odpadami, Schronisko dla zwierząt Marcin Fertacz 33
16 Biuro Rady Gminy, Archiwizacja Wanda Jarosz 32
17 Informatyk, Ochrona Danych Osobowych Jarosław Całusiński 31
18 Drogi, Komunikacja Autobusowa,
Zezwolenia Alkoholowe, Pracownicy Interwencyjni
Andrzej Kubik 30
19 Księgowość Szkół i Przedszkoli Anna Benduch
Małgorzata Liberda
44
20 Opłata za Gospodarowanie Odpadami Marzena Kręciwilk 45
24

Podatek Rolny, Podatek Leśny,
Podatek od Nieruchomości

Maria Świącik,
Monika Jędryka
29
25 Kasa, Kadry Elżbieta Walencka 27
26 Sekretariat Magdalena Cieśliczka 21
27 Wójt Gminy Tomasz Gęsiarz 22
28 Zastępca Wójta Małgorzata Grabowska 23
29 Budżet i Finanse Maria Skibińska 24
30 Fundusz Sołecki, Podatek od Środków Transportowych, Pożytek Publiczny Agata Jaksender-Bednarek 25
30 Księgowość Gminy Justyna Żak,
Renata Tyras,
Edyta Żyznowska
26
rtyras@mstow.pl
ezyznowska@mstow.pl
32 Organizacja Urzędu Sylwia Kuban 43

 

Wstecz