Sobota, 22 luty 2020, imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra
A+ A-

Adres, numery telefonów, email

GMINA MSTÓW
UL. GMINNA 14
42-244 MSTÓW
NIP: 949-219-51-02
REGON:
151398095

TELEFONY GŁÓWNE:
  •  34 3284-005
  •  34 3284-068
  •  34 3284-149
  •  34 3665-503
  • fax.:  34 3785-558
email:
 

NR KONT BANKOWYCH URZĘDU GMINY MSTÓW:

75 8256 0007 2001 0000 0039 0001
90 8256 0007 2001 0000 0039 0022 - opłaty za gospodarowanie odpadami

Nr pokoju ZAKRES DZIAŁANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA Nr telefonu wewnętrzny Adres e-mail
1 Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza, Archiwizacja

Barbara Klimczak
Wanda Jarosz

50
2 Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste Magdalena Cieśliczka 51
5 Promocja, Zarządzanie Kryzysowe, Obronność, Obrona Cywilna, Imprezy masowe, OSP Adam Równiak 5318 Oświata Ewa Osuchowska 41
8 Gospodarka Nieruchomościami i Mieszkaniowa,
Targowisko, Place Zabaw, Zabytki
Beata Wysocka 40
9 Rolnictwo, Leśnictwo,
Wycinka Drzew, Podatek Akcyzowy
Karolina Bartelak 39
10 Zamówienia Publiczne, Inwestycje Jarosław Łapeta 38
11 Fundusze Zewnętrzne, Inwestycje Olga Wołczyńska-Jama 37
12 Obsługa Prawna Michał Lada 36  
14 Planowanie Przestrzenne, Budynki Komunalne,
Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna
Magdalena Królikowska - Góra 34
15 Gospodarka Odpadami, Schronisko dla zwierząt Marcin Fertacz 33
7 Biuro Rady Gminy, Ochrona Zdrowia Dorota Smołucha 32
17 Informatyk, Ochrona Danych Osobowych Jarosław Całusiński 31
16 Drogi, Komunikacja Autobusowa,
Zezwolenia Alkoholowe, Pracownicy Interwencyjni
Andrzej Kubik 30
19 Księgowość Szkół i Przedszkoli Anna Benduch
Małgorzata Liberda
44
20 Opłata za Gospodarowanie Odpadami Marzena Kręciwilk 45
21

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleksandra Woszczyna 49

24

Podatek Rolny, Podatek Leśny,
Podatek od Nieruchomości,
Podatek od Środków Transportowych

Maria Świącik,
Monika Jędryka
29
25 Kasa, Kadry Elżbieta Walencka 27
26 Sekretariat, Pożytek Publiczny Agata Jaksender-Bednarek 21
27 Wójt Gminy Tomasz Gęsiarz 22
28 Zastępca Wójta Małgorzata Grabowska 23
29 Budżet i Finanse Maria Skibińska 24
30 Księgowość Gminy, Fundusz Sołecki Justyna Żak,
Renata Tyras,
Edyta Żyznowska
25, 26
rtyras@mstow.pl
ezyznowska@mstow.pl
32 Organizacja Urzędu Sylwia Kuban 43

 

Wstecz