Niedziela, 15 grudzień 2019, imieniny: Niny, Celiny, Waleriana
A+ A-

Adres, numery telefonów, email

GMINA MSTÓW
UL. GMINNA 14
42-244 MSTÓW
NIP: 949-219-51-02
REGON:
151398095

TELEFONY GŁÓWNE:
  •  34 3284-005
  •  34 3284-068
  •  34 3284-149
  •  34 3665-503
  • fax.:  34 3785-558
email:
 

NR KONT BANKOWYCH URZĘDU GMINY MSTÓW:

75 8256 0007 2001 0000 0039 0001
90 8256 0007 2001 0000 0039 0022 - opłaty za gospodarowanie odpadami

Nr pokoju ZAKRES DZIAŁANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA Nr telefonu wewnętrzny Adres e-mail
1 Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza, Archiwizacja

Barbara Klimczak
Wanda Jarosz

50
2 Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste Magdalena Cieśliczka 51
5 Promocja, Zarządzanie Kryzysowe, Obronność, Obrona Cywilna, Imprezy masowe, OSP Adam Równiak 5318 Oświata Ewa Osuchowska 41
8 Gospodarka Nieruchomościami i Mieszkaniowa,
Targowisko, Place Zabaw, Zabytki
Beata Wysocka 40
9 Rolnictwo, Leśnictwo,
Wycinka Drzew, Podatek Akcyzowy
Karolina Bartelak 39
10 Zamówienia Publiczne, Inwestycje Jarosław Łapeta 38
11 Fundusze Zewnętrzne, Inwestycje Olga Wołczyńska-Jama 37
12 Obsługa Prawna Michał Lada 36  
14 Planowanie Przestrzenne, Budynki Komunalne,
Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna
Magdalena Królikowska - Góra 34
15 Gospodarka Odpadami, Schronisko dla zwierząt Marcin Fertacz 33
7 Biuro Rady Gminy, Ochrona Zdrowia Dorota Smołucha 32
17 Informatyk, Ochrona Danych Osobowych Jarosław Całusiński 31
16 Drogi, Komunikacja Autobusowa,
Zezwolenia Alkoholowe, Pracownicy Interwencyjni
Andrzej Kubik 30
19 Księgowość Szkół i Przedszkoli Anna Benduch
Małgorzata Liberda
44
20 Opłata za Gospodarowanie Odpadami Marzena Kręciwilk 45
21

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleksandra Woszczyna 48

24

Podatek Rolny, Podatek Leśny,
Podatek od Nieruchomości

Maria Świącik,
Monika Jędryka
29
25 Kasa, Kadry Elżbieta Walencka 27
26 Sekretariat Martyna Juszczyk-Kubica 21
27 Wójt Gminy Tomasz Gęsiarz 22
28 Zastępca Wójta Małgorzata Grabowska 23
29 Budżet i Finanse Maria Skibińska 24
30 Fundusz Sołecki, Podatek od Środków Transportowych, Pożytek Publiczny Agata Jaksender-Bednarek 25
30 Księgowość Gminy Justyna Żak,
Renata Tyras,
Edyta Żyznowska
26
rtyras@mstow.pl
ezyznowska@mstow.pl
32 Organizacja Urzędu Sylwia Kuban 43

 

Wstecz