Wtorek, 25 czerwiec 2019, imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty
A+ A-

SPOTKANIE Z RADNYMI POWIATOWYMI / 2016-12-19


W środę (14.12) odbyło się spotkanie Wójta gminy Mstów z radnymi powiatowymi z terenu naszej gminy.

Na zaproszenie Wójta Tomasza Gęsiarza odpowiedzieli radni powiatu częstochowskiego, reprezentujący gminę Mstów tj.: Mariola Tomczyk, Eugeniusz Boral, Jan Michalik.


W sympatycznej, już trochę świątecznej atmosferze, zebrani podsumowali rok 2016 oraz rozmawiali o wspólnych planach z powiatem częstochowskim na najbliższe lata.

 

 

2016-12-15-radni-01.jpg

Stoją (od lewej): Jan Michalik, Wójt Tomasz Gęsiarz, Mariola Tomczyk, Eugeniusz Boral


 

Wójt Gęsiarz podziękował radnym za zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy Mstów.

Podkreślił również, że dzięki dobrej współpracy na linii: Gmina Mstów – Powiatowy Zarząd Dróg oraz Zarząd Starostwa Powiatowego w Częstochowie, udało się kolejny rok z rzędu wykonać wiele długo oczekiwanych i ważnych inwestycji.


 

INWESTYCJE z powiatem częstochowskim „w pigułce”


1. „Remont drogi powiatowej nr 1040 S w m. Małusy Wielkie”

W ramach inwestycji powstała nowa nakładka (wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem zatoczki autobusowej) na długości ok. 1 kilometra w miejscowości Małusy Wielkie. Stan drogi przed wykonaniem remontu „pozostawiał wiele do życzenia” – nawierzchnia była mocno zniszczona.

 

2016-12-15-radni-02.jpg

Stan drogi w Małusach Wielkich przed remontem…

 

2016-12-15-radni-03.jpg

. oraz po wykonaniu nowej nakładki 

 1. Budowa odcinka chodnika (wraz z odwodnieniem) przy drodze powiatowej w Wancerzowie, ul.16 Stycznia – na długości ok. 550 metrów.

Zadanie zostało zlecone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, dzięki współpracy Gminy Mstów i Powiatu Częstochowskiego.

 

2016-12-15-radni-05.jpg

Nowy chodnik poprawi w istotny sposób bezpieczeństwo przemieszczania się wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej.

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1028S odcinek Kłobukowice – Skrzydlów” - na odcinku 850 metrów, wraz z utwardzeniem pobocza i ułożeniem krawężnika.

Wykonawcą jest firma „LARIX” Lubliniec. Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania: do końca br. 

 1. Naprawa i czyszczenie chodnika na odcinku Brzyszów – Małusy Małe:

Mocno zniszczony i stwarzający wręcz niebezpieczeństwo chodnik (liczne zapadnięcia, nierówności i wyboje), łączący Brzyszów i Małusy Małe, wreszcie przestał „straszyć”.

2016-12-15-radni-06.jpg

Odcinek, z którego korzystają m.in. dzieci chodzące do szkoły w Brzyszowie, doczekał się kompleksowej naprawy. 

 1. W Kobyłczycach zostało wykonane utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej - od Biblioteki do Remizy OSP. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo osób uczęszczających na tym odcinku.

 

2016-12-15-radni-07.jpg 

 1. Remont drogi powiatowej Nr 1037S w m. Mstów (ul. Częstochowska) – 760 metrów

Inwestycja została zakończona. Wykonawca ma zalecone drobne poprawki, służące poprawie estetyki.

Zakres robót remontowanej jezdni:

 • Frezowanie nawierzchni

 • Regulacja włazów istniejących – 61 szt.

 • Regulacja włazów nowych (po wymianie) – 8 szt.

 • Regulacja wpustów ulicznych – 34 szt.

 • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową

 • Przebrukowanie ścieku ulicznego z kostki brukowej (20% kostki nowej) – 250m

 • Warstwa ścieralna o grubości warstwy 5cm

 • W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi było realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych oraz przebrukowanie ścieku ulicznego z kostki brukowej na długości ok. 250m.
 

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w maju i czerwcu br. (w ramach bieżącego utrzymania) wykonał remont cząstkowy odcinka chodnika w Jaskrowie przy drodze wojewódzkiej (od szkoły w kierunku Częstochowy) oraz odcinka chodnika w Mstowie (przy ul.Częstochowskiej).

 

 

 1. gmina Mstów udzieliła w 2016r. pomocy finansowej dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika (wraz z odwodnieniem): przy drodze powiatowej w Kobyłczycach.


 

 1. gmina Mstów udzieliła w 2016r. pomocy finansowej dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika (wraz z odwodnieniem) przy drodze powiatowej Cegielnia – Kuchary.


 

Wstecz