Aktualności

INFORMACJA / 2014-09-16 16:50:40

INFORMACJA

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży. Więcej na stonie GIS:
http://www.gis.gov.pl/?go=news

Więcej ...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MSTÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOS. / 2014-09-16 14:50:20

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MSTÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOS.

Ogłoszenie Wójta Gminy Mstów
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Mstów

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z p.zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wancerzów w gminie Mstów- Uchwała Nr XLV/349/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 28 kwietnia 2014 roku

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w planu

Więcej ...

14 WRZEŚNIA – ŚWIĘTO JABŁKA - OWOCOWO W MSTOWIE. / 2014-09-14 16:00:40

W  niedzielę 14 września w gminie Mstów królować będzie jabłko.  O godzinie 15.00 na mstowskim rynku  rozpocznie się impreza – Święto Jabłka Owocowo w Mstowie. Święto Jabłka organizowane jest pod hasłem „Jedz polskie jabłka”
Owoce z mstowskich sadów można będzie kupić na stoiskach, będzie także sok jabłkowy i cydr.   Będą konkursy z jabłkiem w roli głównej – konkurs wiedzy sadowniczej, plastyczny dla dzieci czy picia soku i cydru  przez słomkę na czas. Na scenie wystąpią: Patrycja Kocimska,  zespół  Kogel- Mogel, The Postman oraz Flash.

Więcej ...

JABŁKOWE HASŁO WYBRANE! / 2014-09-12 16:10:50

JABŁKOWE HASŁO WYBRANE!

Gmina Mstów rozstrzygnęła konkurs na jabłkowe hasło. Zwyciężyło hasło Mateusza Kluźniaka

Bądź zdrów – jedz jabłka z Gminy Mstów”. Wyróżnienie otrzymało hasło Ewy Jury

„Gdy z dala od kraju mego z Norwidem tęsknię od nowa

„kruszyną chleba” staje się zwyczajne jabłko ze Mstowa”.

Więcej ...

POZDROWIENIA Z MSTOWA / 2014-09-12 12:42:10

POZDROWIENIA Z MSTOWA

Gmina Mstów ma pocztówki. Cztery wersje najpiękniejszych miejsc w gminie, najbardziej dla niej charakterystycznych z napisem „Pozdrowienia z Mstowa”. Na pocztówkach można obejrzeć klasztor, tereny rekreacyjne nad Wartą, Skałę Miłości, mstowskie sady i spływy kajakowe. Każda z wersji pocztówek ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy.

 

Więcej ...

LII SESJA RADY GMINY MSTÓW / 2014-09-05 16:20:50

LII SESJA RADY GMINY MSTÓW

W dniu 8 września 2014 roku odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Mstów.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/330/2014 Rady Gminy Mstów z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania drogowego pn.: „Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Mykanów - Borowno -Witkowice - DK 91 - DK 91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786 z przebudową mostu w m. Skrzydlów długości 20,742 km”.
  7. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie i rozpocznie się o godz. 900 .

PLAKAT / 2014-09-04 12:50:10

2014-09-jablko.jpg

PRZYPOMINAMY O KONKURSIE NA JABŁKOWE HASŁO / 2014-09-04 12:10:10

PRZYPOMINAMY O KONKURSIE NA JABŁKOWE HASŁO

Gmina Mstów czeka na hasła promujące jabłka. Konkurs na jabłkowe hasło organizowany jest w ramach przygotowań do Święta Jabłka, które odbędzie się 14 września. Te najlepsze będą nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Gminy. Najciekawsze będzie umieszczone na banerze i 14 września znajdzie się na scenie Święta Jabłka w Mstowie.

Hasła można przesyłać do 9 września na adres:

jablkowehaslo@mstow.pl

Twórców jabłkowego hasła prosimy także o podanie swoich danych – imienia i nazwiska.

Zapraszamy do zabawy!

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 >  ostatnia

Aktualna pogoda

Pogoda Mstów z serwisu

Gmina Mstów w relacjach telewizyjnych

Gmina Mstów w relacjach TV

Losowe zdjęcie

Zobacz również:

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Mstów
ul. 16 Stycznia nr 14
42-244 Mstów

tel.: (34) 3284-005,
       (34) 3284-068,
       (34) 3284-149,
       (34) 3665-503,

fax: (34) 3785-558

e-mail: sekretarz@mstow.pl

© 2014 Urząd Gminy Mstów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znalazłeś(aś) błąd lub niedziałający link na stronie?
Powiadom nas o tym »

Urząd Gminy Mstów nie odpowiada za treści stron, do których odnośniki pojawiają się na stronie http://www.mstow.pl

Realizacja: KotaniaStudio.pl
^ Powrót do góry strony