Niedziela, 23 luty 2020, imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
A+ A-

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i Uchwały Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 29 listopada 2019 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2020 roku.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
W maju br. odbył się konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2018 r.

 

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2018 roku.

 

więcej

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Uchwały Nr XXXVIII/313/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2017 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2018 roku.

 

więcej

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert
W lutym br. odbyły się konkursy na realizację zadań publicznych gminy Mstów w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, oraz w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwoju bazy sportowej.
więcej

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania zajęć sportowych

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania zajęć sportowych
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i Uchwały Nr XXXVIII/313/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2018 roku.

 

więcej

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w w 2018 roku.

 

więcej

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert
W styczniu 2017r. odbyły się konkursy na realizację zadań publicznych gminy Mstów w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej oraz w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej.
więcej