Wtorek, 24 październik 2017, imieniny: Rafala, Marcina, Antoniego
A+ A-

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert
W styczniu 2017r. odbyły się konkursy na realizację zadań publicznych gminy Mstów w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej oraz w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej.
więcej

Otwarte Konkursy Ofert

Otwarte Konkursy Ofert

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Mstów z organizacjami pozarządowymi w roku 2017, Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarte konkursy ofert:

więcej