Niedziela, 23 luty 2020, imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
A+ A-

Inwestycje

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL / 2008-06-09

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL

W dniu 4 czerwca minął kolejny termin na składanie wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Tym razem można było składać wnioski do działania 8.2 infrastruktura oświatowa oraz 7.1.2 modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową .Do podziału w tych konkursach było:
Działanie 8.2 – 14,7 miliona euro t.j. około 57 milionów zł
Działanie 7.1.2 – 30 miliona euro t.j. około 116 milionów zł
O środki przeznaczone w tych konkursach, mogły się starać gminy 0raz powiaty z całego Województwa Śląskiego czyli ponad 200 podmiotów. Na dzień dzisiejszy wiemy, że w tych konkursach złożono:
w działaniu 7.1.2 - 155 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 368 931 754,62 zł
w działaniu 8.2 – 234 wnioski na łączną kwote dofinansowania 816 813 265,34 zł
W tym miejscu pragnę zauważyć, że w konkursie w ramach działania 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, którego termin składania minął w dniu 3 marca tego roku, nasza gmina złożyła wniosek na - Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Wancerzów i Cegielnia. Wartość naszego projektu wynosiła 8 574 535,89 zł a wnioskowaliśmy o dofinansowanie w kwocie 7 288 355,51 zł. Z całego województwa złożono w tym konkursie wniosków na kwotę 731 miliony zł, podczas, gdy do podziału było około 77.4 miliony zł.
W ostatnich konkursach Gmina Mstów złożyła dwa wnioski:
- w działaniu 8.2 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie; wartość projektu 11 437 837,75 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 7 434 594,54 zł
- w działaniu 7.1.2 Modernizacja dróg w ulicach: Willowa, Spacerowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów, Gmina Mstów – wartość projektu 3 283 344,40, a wnioskowana kwota dofinansowania 2 790 842,74 zł.
Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość. Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane szczegółowej analizie, badaniu przez powołane do tego odpowiednie zespoły. Każdy wniosek będzie oceniany przez tzw. Panel ekspertów. Na podstawie tych ocen zostanie ułożona lista rankingowa projektów, po czym z tej listy Zarząd Województwa wyznaczy wnioski do dofinansowania.
Jak więc z tego wynika, do otrzymania pieniędzy droga jeszcze daleka. Miejmy jednak nadzieję, że nasze starania w końcowym etapie przyniosą spodziewany – satysfakcjonujący nas efekt. Pragnę tu z całą mocą zaznaczyć, że zrobiliśmy wszystko, aby nasze wnioski były przygotowane profesjonalnie oraz „porządnie”.
Reasumując – do tej pory gmina złożyła w ramach RPO WSL trzy wnioski, których całkowita wartość wynosiła 23 295 718,04 zł, a Gmina wnioskowała o kwotę dofinansowania 17 513 792,79 zł.

Autor: Z. Wawrzyniak

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL / 2008-06-09

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL

W dniu 4 czerwca minął kolejny termin na składanie wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Tym razem można było składać wnioski do działania 8.2 infrastruktura oświatowa oraz 7.1.2 modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową .Do podziału w tych konkursach było:

więcej

"STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO SZLAKU WODNEGO WARTY – CZĘSTOCHOWA–GM. MSTÓW–GM. KŁOMNICE / 2008-05-05

Gminy powiatu częstochowskiego , przez które przepływa Warta postanowiły zagospodarować jej piękną dolinę i w tym celu przystąpić do konkursu w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013, w ramach działania 3.4 Promocja turystyki. 29 kwietnia w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Częstochowa, Gminy Mstów i Gminy Kłomnice na którym zostały omówione zasady współdziałania i współfinansowania projektu. Podpisano porozumienie określające zobowiązania stron.

W dniu 5 maja 2008 roku został złożony wniosek konkursowy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Projekt ten jest doskonałym przykładem współdziałania samorządów lokalnych.

UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W BRZYSZOWIE / 2008-02-11

UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W BRZYSZOWIE

10 lutego 2008 r. w Brzyszowie odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wybudowanej przy szkole podstawowej.
Na uroczystość przybyli m.in. posłanki Halina Rospondek, Izabela Leszczyna, Jadwiga Wiśniewska, I wicewojewoda śląski – Mariusz Kleszczewski, śląski wicekurator Oświaty – Alicja Janowska, Dyrektor delegatury śląskich Kuratorów Oświaty - Urszula Bauer, Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego – Karol Ostalski, Wicestarosta Częstochowski – Janusz Krakowian, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Jan Miarzyński, Wójt Gminy Olsztyn – Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Kłomnice – Adam Zając, Radni Powiatu Częstochowskiego, Radni Gminy Mstów, Przewodniczący Rady Gminy Mstów – Zdzisław Gołdy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

więcej

SALA GIMNASTYCZNA W BRZYSZOWIE / 2007-07-19

SALA GIMNASTYCZNA W BRZYSZOWIE

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie o wymiarach parkietu 12x24m. Sala wyposażona będzie w galerię widokową.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 434 tys. zł. (wartość całej inwestycji 1.808,7 tys. zł). Budowa sali winna być zakończona do końca listopada 2007r.

więcej

BUDOWA POCHYLNI I WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY MSTÓW / 2007-07-19

BUDOWA POCHYLNI I WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY MSTÓW

Ukończona została budowa pochylni i windy dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy. Obecnie niepełnosprawni interesanci bez problemu mogą dotrzeć do poszczególnych pracowników urzędu w celu załatwienia swoich spraw.

więcej

CHODNIK ZAWADA - MOKRZESZ / 2007-07-19

Zakończyliśmy I etap budowy chodnika Zawada – Pniaki Mokrzeskie obejmujący odcinek chodnika łączący Zawadę z Mokrzeszą. Realizacja zadania odbywała się w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, który to finansował tą inwestycję w wysokości 2772 tys. zł
Nasza gmina partycypowała w kosztach budowy w wysokości 520 tys. zł (w tym opracowaliśmy dokumentację techniczną)

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MSTÓW / 2007-07-19

Zakończyliśmy wymianę opraw oświetleniowych na oprawy z energooszczędnymi źródłami światła. Modernizację wykonaliśmy wg zasady – w terenie zabudowanym oprawa na każdym słupie a w terenie niezabudowanym lub o rozstrzelonej zabudowie co drugi słup.
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznych na dobudowy oświetlenia ulicznego. Całość zadania przewidujemy zakończyć do końca 2007 roku.
Spłata tej inwestycji odbywać się będzie z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.